“Roche Latvija” atjaunotās vēsturiskās ēkas teritorijas labiekārtojums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

“Roche Latvija” atjaunotās vēsturiskās ēkas teritorijas labiekārtojums

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Miera ielā 25, Rīgā

PASŪTĪTĀJS

SIA “Roche Latvija”

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Didrihsons arhitekti”; Skulptūra “Šūpoles”: Olga Šilova

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Teritorijas sadaļa. Mets, koncepts. Būvprojektēšana. Autoruzraudzība. SIA “ALPS ainavu darbnīca”: ainavu arhitekti Ilze Rukšāne, Māris Bušs, Sandra Sarkanbārde

PROJEKTA IZSTRĀDE

2017

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2018-2020

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

”PRO DEV”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2020

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Labiekārtojuma teritorijas platība: 1211 m²

APRAKSTS

Miera ielas priekšpagalmā veidots priekšdārzs – reprezentatīva telpa ar Olgas Šilovas kinētisko skulptūru “Šūpoles”, funkcionāli nepieciešamiem augstas kvalitātes labiekārtojuma elementiem un palielinātu apstādījumu īpatsvaru. Pagalma telpas zaļo apjomu veido īpaši atlasīti – koki – simboli – ginks, liepa, cirpts dzīvžogs, blīvi vīteņaugu stādījumi. Respektējot vēsturisko telpu un akcentējot vērtības, līdzsvarā vēsturiskais ar mūsdienīgo. Iekšpagalms pilda gan stāvvietas, gan laukuma funkcijas.

PIETEICĒJS

SIA “ALPS ainavu darbnīca”

FOTO AUTORI