Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra ārtelpa

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra ārtelpa

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

NOZĪMĪGĀKIE IZSTRĀDĀTĀJI / UZŅĒMĒJI / PARTNERI

RPNC – Silva Bendrāte, ALPS ainavu darbnīca, Bruns Pflanzen – Kristīne Andersone, SIA “Hercs Dārzi” – Pēteris Juzefofičs, SIA “DEPO DIY”, Sarkandaugavas attīstības biedrība, biedrība “Domu zīme”

APRAKSTS

2023.gadā būs 10 gadi, kopš rāmi sarunājoties, domājot, meklējot, izzinot, izprotot, rūpējoties, radot un darot, notiek pārmaiņas RPNC telpā. Pirmās dārza un telpas skices, idejas, vērtību noteikšana un pārdomas par to, kā mazināt psihiatrijas stigmatizāciju mūsu galvās – tai skaitā nojaukt žogu, izstāde “Sarkandaugava. Dārzs”, talkas, darbnīcas, muzeja izveide, Muzeju naktis, “HomoNovus”, Otrā ķeizardārza laika dīķa izpēte, sakopšana, pļavu meliorācija… Kamēr mentālā veselība nav prioritārās nozares sarakstā un valstiskā līmenī, līdz galam neapzināmies tās nozīmi sabiedrībā un ekonomikas veidošanā, tikmēr privāti atbalstītāji palīdz tapt dziedinošam terapijas dārzam ikvienam – pacientiem, darbiniekiem, sabiedrībai.

PIETEICĒJS

SIA “ALPS ainavu darbnīca”

FOTO AUTORI