Tirdzniecības centra ”Alfa” rekonstrukcija. Priekšpagalms

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Tirdzniecības centra ”Alfa” rekonstrukcija. Priekšpagalms

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Brīvības gatve 372

PASŪTĪTĀJS

SIA „DELTA PROPERTY”

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Kristīne Dreija, Elmārs Daniševskis, SIA SARMA NORDE arhitekti

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Ainavu arhitekts – apstādījumi, labiekārtojuma elementi, t.sk. individuāla dizaina soli / zviļņi un kokaugu stādījumu kastes. Segumu materiāli un dizains.

Ceļu projektētājs – stāvlaukuma konfigurācija, vertikālais plānojums

Arhitekts – Pauguri gar Brīvības gatvi

PROJEKTA IZSTRĀDE

2016-2017

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2019-2020

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA MERKS

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2020

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā ietverot ēku – 13,5ha, labiekārtotā – 9ha

APRAKSTS

Teritorijā veikti pārbūves darbi, tādējādi uzlabojot tirdzniecības centra pieejamību un vizuāli estētisko tēlu. Ēkas reprezentatīvā daļa galvenokārt atvēlēta drošai un ērtai gājēju kustībai un patīkamai ilglaicīgai uzturēšanās videi. Esošais stāvlaukums ievērojami samazināts, daļā teritorijas veidojot pazemes stāvvietas, savukārt daļā, kur autostāvvietas saglabātas, tās organizētas izmantojot ‘atvērtās telpas’ principus. Visā teritorijas reprezentatīvajā daļā bagātīgi plānoti koku, krūmu un ziemciešu stādījumi, kas telpas vertikālo plankni aizpildīs ne tikai siltajos, bet arī aukstajos gada mēnešos. Teritoriju vizuāli atdala gar Brīvība gatvi izveidotie reljefa paaustinājumi, tādējādi mazinot noslogotās ielas trokšņu un dūmgāžu ietekmi.

Pie ēkas galvenās ieejas paredzēts liels pasākumu laukums, kas ikdienā kalpo kā plaša ieejas priekštelpa dažādiem amatnieku un tematiskiem tirdziņiem, savukārt svētku brīžos pulcēs interesentus uz vietējiem pasākumiem – koncertiem, performancēm u.c. izrādēm.

Teritorijā izvietotas individuāla dizaina atpūtas vietas – soli un bērnu rotaļu laukums.

PIETEICĒJS

SIA Veido vidi

FOTO AUTORI