Prokuratūras ēka – iekšpagalma labiekārtojums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Prokuratūras ēka – iekšpagalma labiekārtojums

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Aspazijas bulvāris 7

PASŪTĪTĀJS

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Būvprojekta izstrādātājs: Pilnsabiedrība “RE ARTA” (SIA “Arh Stadija”, SIA “Baltex Group”)

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Projektu daļu, sadaļu autori:
• Būvprojekta vadītājs, Arhitektūras daļas vadītājs: Aldis Polis
– Ainavu arhitektūra: Kristīna Briķe
• Būvkonstrukcijas Dainis Pauliņš
• Elektroapgāde Auseklis Mūzis
• Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie un ārējie tīkli Ligita Koroļova
• Būvprojekta vadītājs, Arhitektūras daļas vadītājs: Aldis Polis
Objekts atrodas publiskās apbūves teritorijā – valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs”.
Teritorijā (galvenajā pagalmā un sānu pagalmā) tika demontētas esošās viena stāva piebūves, izbūvēts automašīnu apkopes bokss ar atpūtas terasi uz jumta, un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, t.sk. ierīkoti stādījumi (t.sk. trīs koki), bruģa segums, soli, krēsli, velosipēdu novietnes (arī ielas pusē), utt.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2015-2018

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2018-2020

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Abora”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2020

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Būves kopējā platība – 7 495.2 m2 Apbūves laukums – 2 041.1 m2 Labiekārtotā platība – 344.5 m2

APRAKSTS

Pēc pilsētas arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga projekta 1891. gadā celtā ēka Aspazijas bulvārī 7 ir nenovērtējama kultūrvēsturiska vērtība gan arhitekta rokraksta, gan tās sabiedriskās nozīmes dēļ. Nams Aspazijas bulvārī 7 ir UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” daļa. Rekonstrukcijas gaitā rūpīgi piedomāts pie teritorijas labiekārtošanas – ēkas iekšpagalmā lietotāju vajadzībām izbūvēta gan auto uzturēšanas un apkopes vietas, gan atpūtas stūris darbiniekiem, kompakti atrasts risinājums, kā abus savienot vienā, atpūtas terasi ierīkojot uz jumta un nodrošinot ērtu piekļūstamību.

PIETEICĒJS

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

FOTO AUTORI