Privāts dārzs Jūrmalā “The Lost Garden”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Privāts dārzs Jūrmalā “The Lost Garden”

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Jūrmalas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Bulduru prospekts

PASŪTĪTĀJS

Privātpersona

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Ruta Gabranova, Ansis Birznieks, SIA GALANTUS

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Ruta Gabranova, SIA GALANTUS – Dārza idejas autors, tehniskie risinājumi, detalizācijas Ansis Birznieks, SIA GALANTUS – Projekta vadītājs

PROJEKTA IZSTRĀDE

2019-2020

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2019-2020

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA GALANTUS

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2020

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā platība 3200m2

APRAKSTS

Labiekārtojuma projekts veidots maksimāli saudzējot esošo vidi un sākotnējo, pamestā dārziņa, noskaņu. Dārzā veidotas vairākas noskaņu telpas, kas balstītas uz novietojumu, funkciju un ēkas arhitektūru. Būvniecības procesā demontētās Padomju laika plāksnes integrētas segumā, reljefa starpības risinātas ar koka atbalsta sienām, bet stādījumos izmantots klimatiskajiem apstākļiem un vietas noskaņai atbilstošs augu sortiments.

PIETEICĒJS

SIA GALANTUS

FOTO AUTORI