Priekuļu Saules parks

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Priekuļu Saules parks

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Cēsu novads

OBJEKTA ADRESE

Cēsu prospekts 7, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126

PASŪTĪTĀJS

Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Jānis Sirlaks – ainavu tehniķis, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes labiekārtošanas dienesta vadītājs

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Baiba Cīrule – ainavu arhitekte, Saules parka projekta izstrāde, lai varētu piesaistīt finansējumu no LADA, Hipotēku banka, Pašvaldību savienība, Latvijas meži, Valsts prezidenta kanceleja

PROJEKTA IZSTRĀDE

2010-2022

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2010-2022

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

Gavenais būvuzņēmējs nav, bet tika piesaistītīti SIA “Spriegums” (parka apgaismojuma ierīkošana), SIA “Saules darbi” (saulespulkstenis), Sia “MD Bruģis” (parka celiņu ierīkošana), SIA “Lakta”un SIA “Feelwood” (dizaina objekts Norāde) , tēlniece Inta Berga (skulptūra “Dūdieviņš).

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

Nav būvniecībā.

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā platība – 14.4 ha. Labiekārtota – 6.68 ha. Pārējā teritorijā tie veikti priekšdarbi, lai varētu uzsākt labiekārtošanas darbus.

APRAKSTS

Ja vēlies sevī rast mieru, iegūt spēku, labvēlīgu enerģiju, nāc un sasmelies sauli Priekuļos! Garāmbraucējiem nepamanīts nevar palikt Latvijā lielākais unikālais saules pulkstenis. Arī veselīgā dzīvesveida piekritēji atradīs, ko darīt. Kurpes nost un basām kājām pa veselības taku. Pavasara brīnumu var baudīt rododendru dārzā. Parka dvēseliskākais simbols ir granīta skulptūra – uz pelēkā laukakmens pakāpies un it kā spārnos pacēlies puisēns.

PIETEICĒJS

Cēsu novada pašvaldība. (Priekuļu apvienības pārvalde)

FOTO AUTORI