Pļavas ielas terases labiekārtošana Bērzes upes kreisajā krastā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Pļavas ielas terases labiekārtošana Bērzes upes kreisajā krastā

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Dobeles novads

OBJEKTA ADRESE

Pļavas iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

PASŪTĪTĀJS

Dobeles novada pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

“Baltex Group” SIA

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

SIA “Baltex Group” projektētāju komanda:
Auseklis Mūzis – elektroapgāde
Rita Sondore – ūdensapgāde un kanalizācija
Gints Jaudzems – peldošās strūklakas būvkonstrukcijas
Imants Bitmanis – arhitektūra, būvprojekta vadība

PROJEKTA IZSTRĀDE

2016

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2018-2019

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

“Ceļinieks 01” SIA

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2019

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā labiekārtotā platība -17713,2 ha

APRAKSTS

Pļavas ielas terases labiekārtošana tika īstenota projekta “Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība “INTERREG” V-A Latvijas -Lietuvas programmas 2014-2020 ietvaros.
Būvdarbu rezultātā tika utilizēti Padomju laikā nekontrolēti izgāztie būvgruži, izbūvēti bruģēti gājēju celiņi, uzstādīti atpūtas soliņi, velosipēdu novietnes, atkritumu tvertnes; izbūvēts apgaismojums; izveidots amfiteātris pļavas reljefā; izbūvētas koka laipas līdz upes krastam ar skatu laukumu uz Livonijas ordeņa pili; labiekārtots dīķis ar peldošu strūklaku, izveidotas apstādījumu zonas.
Iepriekš degradētā teritorija pilsētas vēsturiskajā centrā tika pārveidota un kļuva par ērtu un vizuāli pievilcīgu atpūtas un pasākumu zonu novada iedzīvotājiem un viesiem.

PIETEICĒJS

Dobeles novada pašvaldība

FOTO AUTORI