Pavāru māja un Dabas vērotāju dārzs Līgatnē

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Pavāru māja un Dabas vērotāju dārzs Līgatnē

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Cēsu novads

OBJEKTA ADRESE

Brīvības ielā 2, Līgatne, Gaujas Nacionālais parks

PASŪTĪTĀJS

Ēriks Dreibants, Ieva Dreibante

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Mets, koncepts. Būvprojektēšana. Autoruzraudzība. ALPS ainavu darbnīca – Ilze Rukšāne, Mētra Augškāpa, Mārīte Sprudzāne, Alise Zālīte

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Stikla māksla – Artis Nīmanis Gaismas dizains – Ilze Leduskrasta. Ēkas fasāde, kāpnes – Rita & Kārlis Lauderi.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2017-2020

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2018-2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2018-2021. (četras kārtas)

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala platība – 2944,40 m2, un projektējamā teritorijas platība – 2689,20 m2

APRAKSTS

Dārzs līdzās Pavāru mājai ir saimnieka Ērika Dreibanta izsapņots sapnis par iespēju ikvienam apstāties, ieklausīties un iepazīt dabas norisi – putnu dziesmas, kukaiņu mājas, tauriņu pievilinošus ziedus un krūmus, dobes ar garšaugiem un dārzeņiem. Lai varētu mazliet atslēgties un paskatīties no cita skatu punkta, bet bērni – izskrieties un izšūpoties. Dārzs pieejams 24/7.

PIETEICĒJS

SIA “ALPS ainavu darbnīca”

FOTO AUTORI