Pasta sala

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Pasta sala

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Jelgavas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Pasta sala 1, Jelgava

PASŪTĪTĀJS

Jelgavas pilsētas pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Pamata labiekārtošana: SIA “Projektu birojs Grietēns un Kagainis” Arhitekts Vents Grietēns Ainavu arhitekte Marta Tabaka Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes jumti: SIA “Igate Būve”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Ainavu arhitekte Marta Tabaka veica apstādījumu, rotaļu laukumu, labiekārtojuma elementu un ar to saistīto specifikāciju izstrādi. Atbilstoši izmantošanas zonām teritorijā tika paredzēti koku, krūmu grupu un puķu apstādījumi.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2011-2019

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

Teritorijas labiekārtošana: 2013.gads līdz 2014.gads Publiskās slidotavas būvdarbi: 2014.gads Autostāvlaukums: 2015.gads Publiskās slidotavas jumta būvdarbi: 2017.gads līdz 2018.gads Brīvdabas estrādes jumta būvdarbi: 2018.gads līdz 2019.gads

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate” SIA “Igate Būve”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

Pamata labiekārtošana: 2014.gads Publiskā slidotava: 2014.gads Autostāvlaukums: 2015.gads Publiskās slidotavas jumts: 2018.gads Brīvdabas estrādes jumts: 2019.gads

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā platība: 8.9213 ha Labiekārtota platība 7.7307 ha

APRAKSTS

Lielupes un Driksas upes Jelgavas pilsētas teritoriju sadala divās daļās. Pasta sala ir vienojošs posms, tās novietne pie upju ūdens spoguļa rada tālas skatu perspektīvas un veido priekšplānu galvenajai pilsētas centra panorāmai. Sakārtotais Jāņa Čakstes bulvāris izceļ pilsētas siluetu ar tiltu, nozīmīgu ēku aprisēm un baznīcu torņiem. Izveidotās skatu perspektīvas veido vienotu rekreācijas telpu ar atjaunoto Jāņa Čakstes bulvāri un Lielupes promenādi.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īstenoto būvniecības projektu ietvaros Pasta sala tika izveidota par multifunkcionālu un multisezonālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu, tādējādi veicinot Jelgavas pilsētas centrālās daļas attīstību un izmantošanu, veidojot Lielupi un Driksu kā tūrisma un aktīvās atpūtas produktu.
Pēc projektu realizācijas, turpmākas labiekārtojuma papildināšanas un brīvdabas estrādes izbūves Pasta sala kļuvusi par apmeklētu, daudzfunkcionālu rekreācijas teritoriju ar plašām izklaides, sporta un atpūtas iespējām. Izbūvēti celiņi, apgaismojums, videonovērošana, atpūtas vietas, velo novietnes, rotaļu laukumi, dabas izziņas laukums, šamota skulptūru parks, smilšu skulptūru laukums, laukums pasākumu rīkošanai un ledus skulptūru eksponēšanai, brīvdabas estrāde, publiskā slidotava, peldvieta, tualetes, automašīnu stāvvietas, krasta nostiprinājumi, apstādījumi, koka skulptūras. Teritorijā nodrošināta vides pieejamība. Pasta sala nodrošināta pret aplūšanu un krasta eroziju. Labiekārtojums veidots vienotā stilā, pielietojot materiālus, kas nodrošina izmantoto elementu ilgtspēju publiskā vidē. Projektā izmantoti dabīgi, videi draudzīgi, Latvijai raksturīgi un pieejami materiāli. Laukakmeņi – krastu stiprināšanai, atbalsta sienu veidošanai, laukumu iesegšanai. Koks – estrādes, slidotavas ēkas, pludmales garderobju un tualešu konstrukcijās, ārējā un iekšējā apdarē, arhitektūras mazo formu veidošanā. Grants, māla klinkers un betona bruģakmens – celiņu un laukumu segumiem. Pasta salas labiekārtošana ir veicinājusi arī apkārtējās vides sakārtošanu un attīstību. Darbojas restorāns “Pilsētas elpa”, blakus izbūvēts “Tējas namiņš”, peldoša banketu zāle, stāvlaukums apmeklētājiem Pilssalas ielā.
Pasta sala ir iedzīvotāju un viesu intensīvi apmeklēta. Izveidota kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietai atbilstoša infrastruktūra, t.sk. brīvdabas koncertzāle “Mītava” (ietilpība vairāk nekā 1200 sēdvietas), kurā notiek daudzveidīgi un kvalitatīvi pasākumi ne tikai jelgavniekiem, bet arī visas Latvijas iedzīvotājiem. Pasta salā tiek rīkoti nozīmīgi kultūras un izklaides pasākumi: starptautiskais ledus skulptūru festivāls, starptautiskais smilšu skulptūru festivāls, Vispārējie Latvijas piena, maizes un medus svētki, piena paku laivu regate, 18.novembra valsts svētku uguņošana, Tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons”, Labsajūtas festivāls “ESI” un citi pilsētas nozīmes pasākumi. Paplašinot esošos aktīvās atpūtas un sporta laukumus publiskai ārtelpai ir arī tālākas attīstības iespējas.
Iegūtais rezultāts norāda uz pilsētvidē vēl neizmantotu potenciālu un uz ūdeni vērstām piekrastes teritoriju attīstības iespējām, nodrošinot upju krastmalu izmantošanu, rekreācijas daudzveidību un pilsētas panorāmu atklāšanu. Projekta ietvaros izveidotā dinamiskā un daudzfunkcionālā publiskā vide ar plašām pielietojuma iespējām visos gadalaikos, ar integrētām un savstarpēji papildinošām funkcionālajām zonām raksturo Jelgavu kā iedzīvotājiem un viesiem draudzīgu pilsētu!

PIETEICĒJS

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

FOTO AUTORI