Ostas ielas posma izbūve no K.Valdemāra ielas līdz Ostas kapteiņa dienestam un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Ostas ielas posma izbūve no K.Valdemāra ielas līdz Ostas kapteiņa dienestam un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Ventspils valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Ostas iela un K.Valdemāra iela 12/14, Ventspilī

PASŪTĪTĀJS

Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “SBI-Ventspils” – Imants Baņķis, SIA “Arhitekta J.Pogas birojs” – Juris Poga; stādījumi – ainavu arhitektes Ilze Rukšāne un Sandra Sarkanbārde

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Vietas attīstības koncepciju izstrādāja pašvaldības speciālisti sadarbībā ar SIA “Arhitekta J.Pogas birojs”. Publiskās ārtelpas teritorijā realizēto stādījumu struktūru un kompozīciju, kā arī labiekārtojumā izmantojamo augu konteineru dizaina piedāvājumu izstrādāja ainavu arhitekte Ilze Rukšāne un Sandra Sarkanbārde, balstoties uz ieceres autora izstrādāto labiekārtojuma risinājumu, sadarbībā ar Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas pārstāvjiem.

PROJEKTA IZSTRĀDE

Ieceres idejas izstrāde aizsākta 2016.gadā, projekta izstrāde 2018.gadā.

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2018-2020

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Ostas celtnieks”

Stādījumu ierīkošanas realizāciju veica būvuzņēmēja piesaistītais apstādījumu ierīkošanā un uzturēšanā specializētais uzņēmums – PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, atbildīgie darbinieki – Ramona Jankovska un Inga Reinholde. Realizējot objektu, īstenojot stādījumu realizāciju un saskaroties ar praktiskām ierīkošanas niansēm, darbu izpildītājs konsultējās ar pašvaldības speciālistiem un projektētājiem.

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2020

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā projektā skartā teritorija – 19500m2, izbūvētās ielas posma garums ~330m, saglabājamo un atjaunojamo ēku aizņemtā platība ~2450m2.

APRAKSTS

Ostas ielas posms izveidots, revitalizējot Ventas upes krastmalu no “Ziemas ostas” līdz Ventspils ostas Kapteiņa dienestam, atjaunojot esošās piestātnes un izbūvējot jaunus ielas segumus. No nepieejamas vietas šis ielas posms ir kļuvis par pievilcīgu vidi, ar lieliskiem saulrietiem un mājīgu Ventas krasta pastaigu promenādi. Teritorija ir atbrīvota no žogiem un mazvērtīgām, vidi degradējošām būvēm. Ostas ielā ir saglabātas vizuāli izteiksmīgās Ostas darbnīcas ēkas, kam piešķirts valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss (celtas 20. gs. sākumā, kā Ventspils – Maskavas – Ribinskas dzelzceļa līnijas galastacijas kompleksa sastāvdaļa), un valsts nozīmes dižkoks, veidojot nozīmīgu Ventas upes panorāmas sastāvdaļu. Vietas identitāti raksturo dažādi kuģniecības elementi, un izvērtējot vietas mērogu, tie ir izvietoti un nākotnē tiks papildināti visā Ostas ielas krastmalas labiekārtojumā, tiem piešķirot otro “dzīvi”.

PIETEICĒJS

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa

FOTO AUTORI