Muzeju krātuve – ēkas apkārtnes labiekārtojums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Muzeju krātuve – ēkas apkārtnes labiekārtojums

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Pulka iela 8

PASŪTĪTĀJS

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Arhitektu birojs Krasts” Arhitekte Renāte Truševska

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Ainavu arhitekte Dr. arch. Kristīne Dreija; Ainavu arhitekte Kintija Cirse

PROJEKTA IZSTRĀDE

2014-2016

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2016-2019

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

PS “RERE MEISTARI 1”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2019

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Būves kopējā platība – 34000 m2 Apbūves laukums – 10842 m2 Labiekārtotā platība – 17534 m2

APRAKSTS

Muzeju krātuves komplekss atrodas ļoti zīmīgā vietā – Dzegužkalna – Rīgas augstākās dabiskās vaļņveida kāpas pakājē. Vēsturisks parks, kura plānojumu 20.gs. pirmajā pusē izstrādājis G. Kūfalts un 10 gadus vēlāk arī A. Zeidaks. Krātuves priekšdārzam atvēlēta plaša teritorija, kas vienlaikus harmoniski turpinās lakoniski robustā labiekārtojuma ritmā, mīkstinot jaunās, apjomīgās būves veidolu. Apstādījumos atspoguļota vietas vēsturiskā attīstība, bagātīgi izmantoti smilšainai kāpai raksturīgie augi, priedes, vītoli, kārkli, graudzāles, u.c.

PIETEICĒJS

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

FOTO AUTORI