Mellužu koncertdārzs

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Mellužu koncertdārzs

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Jūrmalas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Mellužu prospekts 6

PASŪTĪTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

‘Jaunromāns un Ābele’, ‘Zala Landscape Architects’

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Mellužu koncertdārza projekta lielu daļu veido tā ārtelpa, ko arhitekti Māra Ābele un Mārtiņš Jaunromāns izstrādāja ciešā sadarbībā ar ainavu arhitekti Lindu Zaļo. Vienotais konceptuālais kopdarbs smalki pārplūst no arhitektu detalizēti izstrādātās iesegumu struktūras uz ainavu arhitektes radīto nostaļģiski ziedošo ietvaru.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2014-2015

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2017-2019

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

‘RE & RE Meistari’, V. Grīnpukals

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2019

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā platība 6500m2, apbūve 300m2, labiekārtotā platība 6200m2

APRAKSTS

Koncertdārza atjaunošanas projektā Latvijā vienīgās saglabātās gliemežvāka tipa brīvdabas estrādes un Piena paviljona kompozicionālās ass noteiktais ortogonālais plānojums izaug un ieplūst no vienas materialitātes citā, telpiski izirstot parka zālienā, cieņpilni nostaļģiskā pietātē pret 20.gs. sākuma kultūrvēsturisko mantojumu un apkārtējo 19.gs. beigās izveidoto parku. Betona plākšņu iesegums transformējas apstādījumos – stingrās cirptu krūmu līnijās un baltu ziemciešu kvadrātos. Koncertdārzu veido lietu kopums, kas dzīvo līdzi Jūrmalas mainīgajam noskaņojumam- no saulaina vasaras prieka un gaismēnu spēlēm caur koku laponēm līdz rudens lietus niansēm krāsās un faktūrās.

PIETEICĒJS

Linda Zaļā

FOTO AUTORI