Labiekārtojums pie Hanzas Perona

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Labiekārtojums pie Hanzas Perona

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Hanzas iela 16A, Rīga

PASŪTĪTĀJS

Pillar Development, SIA

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Atbildīgais būvprojekta izstrādātājs – Pillar Contractor, SIA (iepriekš Pillar Architekten, SIA); teritorijas daļa, ģenplāns: Pillar Contractor, SIA (iepriekš Pillar Architekten, SIA); arhitektūra, arhitektūras risinājumu detalizācija: Sudraba arhitektūra, SIA

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, labiekārtojuma detalizācija, autoruzraudzība: arhitekte-projektētāja Madara Lezdiņa (Pillar). Paralēli šim projektam, viņa izveidoja New Hanza labiekārtojuma koncepciju, izstrādājot vienotas vadlīnijas visam kvartālam. Hanzas Peronam pieguļošā teritorija ir pirmā, kur tika realizēts New Hanza kvartāla labiekārtojums, tādēļ tika meklēts universāls risinājums ar atsauci uz Hanzas Perona unikālo tēlu.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2016-2017

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2017-2019

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

Pillar Contractor, SIA

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2019

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Gruntsgabala platība: 31 822.0 kv.m; Labiekārtotā platība: ~8 000 kv.m; Apstādījumi: 1 770 kv.m.

APRAKSTS

Plānojot labiekārtojumu pie Hanzas Perona, tikta ņemta vērā New Hanza kvartāla attīstības vīzija un meklēta koncepcija, kas izceltu bijušās preču stacijas vēsturisko substanci pilsētvides kontekstā. Gar Pulkveža Brieža un Hanzas ielu izveidotā zaļā zona nodala gājēju kustību no ielas, sniedzot iespēju netraucēti pārvietoties ēku tuvumā. Zaļajā zonā izvēlēti daudzveidīgi koku un ziemciešu stādījumi ar atšķirīgu lapojuma struktūru, formu un krāsu. Turpinot dzelzceļa infrastruktūras tēmu, teritorijas labiekārtojumā ir izmantotas dzelzceļa sliedes. Sliedes izvietotas paralēli bijušās preču stacijas ēkai, tādejādi vizuāli uzsverot ēkas linearitāti. Sliežu motīvs izmantots arī zaļajā zonā. Ēkas tuvumā dzelzceļa sliežu galos izvietoti dekoratīvi labiekārtojuma elementi – sliežu beigu barjeras. Tās kalpo kā informatīvs un dekoratīvs elements, kas atgādina par vietas vēsturi. Teritorijā izvietotajiem soliem pamats ir veidots no dzelzceļa gulšņiem. Citi labiekārtojuma elementi: atkritumu urnas, karogu masti, apgaismes ķermeņi un velosipēdu statīvi izvēlēti vienotā stilā un tonalitātē. Teritorijas ceļiem un laukumiem izmantoti dažādu segumu veidi, ievērojot vienotu ieklāšanas virzienu.

PIETEICĒJS

Pillar Development, SIA

FOTO AUTORI