Ķemeru vēsturiskais parks

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Ķemeru vēsturiskais parks

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Jūrmalas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Ķemeri, Jūrmalas pilsēta, Tukuma iela 32A, Tukuma iela 32, Tūristu iela 1, Emīla Dārziņa iela 15A, Tukuma iela, Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve, Katedrāles iela

PASŪTĪTĀJS

Jūrmalas pilsētas Dome

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Livland group”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Projekta izstrādē bija iesaistīti sekojošie ainavu arhitektūras nozares speciālisti: Ainavu arhitekte Daiga Skujāne – vēsturiskā parka izpēte; Ainavu arhitekte Madara Markova – rasējumi, projekta noformējums, detalizācijas; Ainavu arhitekte Natālija Ņitavska – parka kompozīcijas un labiekārtojuma projektēšana, augu kompozīcijas risinājumi, specifikācijas, un materiālu un elementu risinājumi un specifikācijas; Artūrs Mengots – vizualizācijas. Komandā projektēšanas laikā strādāja 20 cilvēki, tai skaitā pieci sertificēti biotopu un dažādu sugu pētnieki.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2017-2018

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2019-2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

PS “RERE BMV”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā parka platība 20 ha

APRAKSTS

Ķemeru parka projektā saglabāta vēsturiskā plānojuma kompozīcija, balstoties uz 1933.–1936. gada stilistiku. Apstādījumu sistēmas plānošana tika balstīta uz pirmā kūrorta daiļdārznieka K. H. Vāgnera pamatideju par bagātīgu lakstaugu un kokaugu daudzveidību sortimentā. Ķemeru parks no vienas puses ir aizsargājama dabas teritorija, no otras puses – valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis, kas pamato parka daudzveidīgas ainavtelpas – no svinīga un krāšņa partera līdz dabiskām mežam.

PIETEICĒJS

Natalija Ņitavska (SIA Ainavs izpētes un plānošanas instituts)

FOTO AUTORI