Jelgava – Bērnu atpūtas un rotaļu laukums Uzvaras parkā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Jelgava – Bērnu atpūtas un rotaļu laukums Uzvaras parkā

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Jelgavas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Uzvaras iela 51, Jelgavā

PASŪTĪTĀJS

Jelgavas pilsētas dome

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Kristīne Dreija, Renāte Truševska

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Kristīne Dreija – ainavu arhitekte, projekta idejas un izstrādes autore; Renāte Truševska – arhitekte

PROJEKTA IZSTRĀDE

2020. gads

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2020.-2021.gads

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA Alejas projekti

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021.gads

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Objekta kopējā platība 7100 m2, kurā izbūvēti septiņi tematiskie aktivitāšu laukumi 4500 m2 platībā.

APRAKSTS

Bērnu atpūtas un rotaļu laukuma Uzvaras parkā, Jelgavā koncepcijas pamatā ir vietējo resursu – dizaina un materiālu, izmantošanas iespējas. Tādējādi arī būtiski mazinot ekoloģiskās pēdas nospiedumu, veidojot kvalitatīvu un ilgtspējīgu pilsētvides publisko ārtelpu. Izmantotie rotaļu iekārtu dabiskie materiāli, tonalitāte, proporcijas, kā arī kopējais telpiskums mākslīgi nekonkurē ar vietas esošām vērtībām un funkcijām. Tajā pašā laikā būtiski paaugstina vietas lietderību ikdienā.
Visu teritorijā izvietoto individuāla dizaina iekārtu pamatā izmantots Latvijā audzis ozola masīvkoka materiāls.
Neskatoties uz to, ka citās Eiropas valstīs, īpaši Vācijā, Lielbritānijā un Francijā, šāda tipa rotaļu laukumi nav retums, Latvijā tas ir unikāls un tādā apmērā un kvalitātē īstenots pirmo reizi.

PIETEICĒJS

SIA “Veido vidi”

FOTO AUTORI