Jaunā Teika un jumta terase Henrihs

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Jaunā Teika un jumta terase Henrihs

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

G.Zemgala gatve 74., 76, Rīga, Ropažu iela 8, 10, 14, Rīga

PASŪTĪTĀJS

AB Hanner, Mindaugas Valuckas

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Arhitektūra: SIA “Tectum” Teritorijas sadaļa. Mets, koncepts. Būvprojektēšana. Autoruzraudzība. SIA “ALPS ainavu darbnīca”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Ainavu arhitekti: Ilze Rukšāne, Ieva Dimante, Sandra Sarkanbārde, Māris Bušs
Iekškvartāla satiksmes organizācija – Marc Geldof
Ainavu tehniķe Ruta Tobiesa (Keire)
Plāna noformējums – Elena Kovaļčuka (Kolomeiceva)

PROJEKTA IZSTRĀDE

2014-2019

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2015-2019

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2020

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā teritorija 38 915 m², labiekārtojamā ∼ 29 600m²

APRAKSTS

Publiskās ārtelpas koncepcija balstīta uz trim apkaimei raksturīgajām pamatvērtībām, kas sakņojas apkaimes vēsturē, personībās, kuras vērtības pārmanto arī Jaunā Teika. Tās ir:
VEF – atainota labiekārtojuma elementos;
Kino – atainoti iesegumos;
Dārzi – apstādījumu daudzveidībā un labiekārtojuma plānojumā. Galvenais labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt vidi, kas aicina tās iedzīvotājus un viesus pavadīt pēc iespējas daudz laika ārā – pulcēties, sanākt kopā, iepazīt vienam otru, būt draugiem.

PIETEICĒJS

SIA “ALPS ainavu darbnīca”

FOTO AUTORI