Imanta Ziedoņa muzejs Tukumā – Ziedoņa dārzs Mālkalnā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Imanta Ziedoņa muzejs Tukumā – Ziedoņa dārzs Mālkalnā

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Tukuma novads

OBJEKTA ADRESE

Jelgavas iela 13, 15 un 15a un Zemgales iela 2, Tukums

PASŪTĪTĀJS

Tukuma novada pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “100 Acorns”, vadošais ainavu arhitekts Ģirts Runis

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

SIA “100 Acorns” vadošais ainavu arhitekts Ģirts Runis ar komandu, gatavojot pēc pašvaldības pasūtījuma Mālkalna labiekārtojuma un apstādījumu attīstības un uzturēšanas plānu, sagatavojis topošā “Ziedoņa dārza Mālkalnā” skiču projektu, paredzot dārzu veidot ilgākā laika periodā (8-10 gadi).

PROJEKTA IZSTRĀDE

2020-2021

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

Nav būvniecība

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

Nav būvniecība

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

Nav būvniecība

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā un labiekārtojamā platība 7.2 ha, izbūvējamo celiņu tīklojuma garums – 2.5 km, izveidojamas 3 zonas – Pļava, Ainavu dārzs ar Dārzu skolu un Meža skola

APRAKSTS

Tukums dzejniekam Imantam Ziedonim bijusi nozīmīga vieta. Projekta iecere ir 10 gadu laikā izveidot Mālkalnu par dārzu, kurā virtuālā dārznieka lomā būtu Imantas Ziedonis. Dārzu veidos 3 zonas: Pļavas zona ar ķiršu dārziem, pasākumu pļavu, skatu platformu “Bezgalīgais ceļš” un bērnu rotaļu laukumu, Ainavu parka zona ar dažādu veidu dārziem un Dārzu skolu, kuras pastāvīgo ekspozīciju veidotu latviskais dārzs, bet mainīgo – viengadīgās puķes, un Meža skola, kuras takas vedīs pa dažādu raksturu mežiem.

PIETEICĒJS

Tukuma novada pašvaldība

FOTO AUTORI