Friča Brīvzemnieka pamatskolas lietojuma esošas teritorijas labiekārtojums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Friča Brīvzemnieka pamatskolas lietojuma esošas teritorijas labiekārtojums

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Zeļļu iela 4

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Īpašuma departaments

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes arhitektu nodaļa

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Ainavu arhitekte Nataļja Makuševa

PROJEKTA IZSTRĀDE

2020.gads

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2020.gads

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES GROUP”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021.gads

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Labiekātotā plātība ap 7800 m2

APRAKSTS

Teritorijas labiekārtojums Friča Brīvzemnieka pamatskolai izstrādāts ar mērķi nodrošināt izglītības iestādes un apkārtējo iedzīvotāju nepieciešamību pēc sakārtotas un attīstošas vides. Teritorijas atrašanas vietā pilsētvidē deva iespēju apvienot pilsētas vēsturi ar mūsdienīgam vajadzībām. Rotaļu laukumā iekārtu apjomos var saskatīt arhitektoniskus vēsturiskus elementus kas mijiedarbojas ar mūsdienīgam bērnu rotaļu iespējam.

PIETEICĒJS

Rīgas domes Īpašuma departaments

FOTO AUTORI