Dzirnavu pārbūve par Rundāles dzirnavu muzeju

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Dzirnavu pārbūve par Rundāles dzirnavu muzeju

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Bauskas novads

OBJEKTA ADRESE

Bauskas novads Rundāles pag.

PASŪTĪTĀJS

SIA “Rundāles Dzirnavas” (ierosinātājs Ivans Bergmanis)

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Izstrādātājs SIA “Vimbas MF”, 8633-R, autors Una Īle

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

ainavu arhitekte Una Īle

PROJEKTA IZSTRĀDE

2017-2018

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2018-2019

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Mītavas būve”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2019

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

700 m2

APRAKSTS

Veiksmīgs ārtelpas kompozicionāli funkcionālais konteksts – kultūrvēsturiskajam būvapjoms (sarkano māla ķieģeļu arhitektūra) ar ārtelpas dizainu. Tas ir attiecināms uz mēroga, formas un kolorīta ārtelpas izveides izvēli, lai nenomāktu vēsturisko ēkas auru. Industriālā mantojuma lietišķums arhitektūrai un tās ārtelpai – bez pārspīlēta romantisma meklējuma formās, līnijās, stādījumos. LAkoniski lineārs risinājums ar plašu cietā seguma laukumu pasākumiem. Atsevišķa zona bērnu rotaļām ar stādījumiem un zālieniem. Milzīgo ārtelpas mērogu kopā satur dzirnezera ūdenstilpne – Īslīces upes uzpludinājums- kā gleznaina līdzenuma ainavtelpa blakus Rundāles pilij.

PIETEICĒJS

Aija Ziemeļniece

FOTO AUTORI