Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Bernātu dabas takas

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Bernātu dabas takas

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Dienvidkurzemes novads

OBJEKTA ADRESE

Bernātu Dabas parks, Bernāti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads

PASŪTĪTĀJS

Nīcas novada dome (šobrīd Dienvidkurzemes novada pašvaldība)

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi”; Ģirts Burvis un Gaits Burvis.

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Iesaistīti gan profesionāli arhitektūras jomas speciālisti, gan tēlnieki vides objektu dizaina izstrādei. Veikums: izstrādāts plašs pastaigu maršruts, mazinot antropogēnās slodzes ietekmi uz dabas teritorijām, kopumā izveidojot 151 speciāli veidotus objekus, simbolizējot latviešu mitoloģiju un vietējās vērtības.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2016

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2019-2020

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

Vides objektus veidojuši divi tēlnieki: Ģirts Burvis un Gaits Burvis. Būvdarbus veica SIA “Normand Enterprises”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2020

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Uz takām izvietots 151 objekts, tostarp 35 norādes taku marķējumi, 3 infostendi, 10 tematiskie stendi, 3 šūpoles, 4 tīklu šūpoles, 3 metāla ainavu rāmji, 18 taku vārtu motīvi, 31 sols, 30 gružu urnas, 6 granīta akmens skulptūras, 3 lapenes, 1 gājēju tilts un 1 skatu tornis. 7 tematiskās izziņas takas, dabas parks 25,4ha (vides objekti izvietoti vairāk nekā 10ha).

APRAKSTS

Bernātu dabas parkā ierīkotas 7 tematiskās pastaigu takas, kurās radīta iespēja aktīvi atpūsties un izzināt latviešu mitoloģiju. No koka, metāla un akmens veidotas skulptūras un vides objekti, kopumā 151 elements. Vides objekti atklāj senču mantojumu, rakstu zīmes, stāstus par Dienvidkurzemi. Katra taka veltīta savai latviešu mitoloģijas dievībai – Saules, Laimas, Dieva, Pērkona, Jumīša, Māras, un Mēness taka. Izveidotie risinājumi ir nozīmīgi antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā.

PIETEICĒJS

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

FOTO AUTORI