Degradēto teritoriju remediācija jaunu publisko ārtelpu attīstībai (BrownReg projekts)

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Degradēto teritoriju remediācija jaunu publisko ārtelpu attīstībai (BrownReg projekts)

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Latvija

NOZĪMĪGĀKIE IZSTRĀDĀTĀJI / UZŅĒMĒJI / PARTNERI

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ludzas novada pašvaldība, Kupišķu pašvaldība, Ignalinas pašvaldība

APRAKSTS

Revitalizējot pamestas un piesārņotas bijušās ražošanas teritorijas, tās varētu kļūt par publiskās ārtelpas elementiem. BrownReg projektā, sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un LLU, popularizēta jauna pieredze videi draudzīgai degradēto teritoriju revitalizācijai – organizēti semināri, izdota rokasgrāmata degradēto teritoriju remediācijai, pētītas un sakārtotas degradētas teritorijas, kurām izstrādāti 3D attīstības scenāriji un kurās ierīkotas firoremediācijas pilotteritorijas.

PIETEICĒJS

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra, BrownReg projekta vadītāja Daiga Skujāne

FOTO AUTORI