Dārzs Daugavas krastā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Dārzs Daugavas krastā

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Pierīga

OBJEKTA ADRESE

Pierīga

PASŪTĪTĀJS

Juridiska persona

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Arnis Kleinbergs ‘Arhis Arhitekti’, Linda Zaļā ‘Zala Landscape Architects’

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Ainavu arhitekte Linda Zaļā sadarbībā ar arhitektu Arni Kleibergu izstrādājuši privātās dzīvojamās ēkas ārtelpas telpiskās attīstības koncepciju. Detalizēti risinājumi apstādījumu sadaļai ainavu arhitekta pārziņā. Iesegumu izvēle un reljefa izveides risinājumi sadarbībā ar Arni Kleinbergu. Vārtu un žoga autors Arnis Kleinbergs. Namiņš kokā: Dārta Kleinberga.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2016-2018

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2018-2020

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2020

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā platība 6900m2, apbūve 900m2, labiekārtotā platība 6000m2

APRAKSTS

Dārzs Daugavas krastā seko ekspresīvi organiskajam, no krasta reljefa iznirstošajam apbūves apjomu ritmam, turpinoties nogāzes terasējuma formās. Dārzs tāpat kā arhitektūra skatam neatveras uzreiz, tas sveicina pakāpeniski un ir daudzveidīgs, debespušu noteikto funkciju izvietojuma sadalīts. Dienvidu izsauļotais piemājas rožu dārzs, bērnu rotaļvietas, siltumnīca, pagrabs, augļu dārzs – iekļauti vienotā arhitektoniskā estētikā.

PIETEICĒJS

Linda Zaļā

FOTO AUTORI