Cēsu pilsētas skeitparks

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Cēsu pilsētas skeitparks

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Cēsu novads

OBJEKTA ADRESE

Maija parks, Cēsis

PASŪTĪTĀJS

Cēsu novada pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “We Build Parks”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Uzņēmuma skeitparku projektētājs Dāvis Šmoteks, sadarbojoties ar industrijā zināmo, profesionālo ārzemju braucēju Krisu Hanu (Chris Khan) izstrādājis skeitparka konstrukciju dizainu. Uzņēmuma dizaina komandas vadītāja un arhitekta asistente Kristīnes Višņevska veidojusi kopējo parka tēlu un rozā asfalta krāsojuma dizainu, kā arī projektējusi atpūtas zonu trīs līmeņos, kas veidota no betona blokiem.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2021

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2021-2022

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “We Build Parks”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2022

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā skeitparka platība: 1245m2, Asfalta krāsojuma platība: 380m2.

APRAKSTS

Pašā Cēsu sirdī, Maija parkā, ir atvērts unikāls aktīvās atpūtas parku arhitektūras paraugs – DYNAMI:T skeitparks, kurš kalpo arī kā basketbola laukums un urbānās mākslas objekts. Skeitparka konstrukciju virsma veidota no kompozītmateriāla, kas padara tās ilgtspējīgas, atšķirībā no finiera parkiem, kas Latvijas mitrā klimata ietekmē bieži ir jāatjauno. Košais asfalta krāsojums (angļu val. – mural) ir mūsdienīga, drosmīga un krāsaina formu un slāņu spēle, kas radījusi svaigu un pozitīvu vidi jauniešiem. Parkā ierīkotas vairākas atpūtas vietas. Tās veidotas no betona blokiem, kas aprīkoti ar koka sēdvirsmu. Projekts ir īpašs, jo ir tapis ar milzīgu vietējo uzņēmēju iesaisti. Ar šo atbalstu ir uzražotas konstrukcijas, ieklāts asfalta segums, nokrāsots basketbola laukums un ierīkotas atpūtas vietas.

PIETEICĒJS

Kristīne Višņevska

FOTO AUTORI