Business Garden Rīga biroja komplekss un dzīvojamais kvartāls Lindenholma, 1.kārtas labiekārtojums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Business Garden Rīga biroja komplekss un dzīvojamais kvartāls Lindenholma, 1.kārtas labiekārtojums

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Mārupes novads

OBJEKTA ADRESE

Malduguņu iela 2, 4, 6, 8, 10 un 12, Daibes iela 29, 31 un 33, Mārupe

PASŪTĪTĀJS

SIA Vastint

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “DEPO Projekts”, SIA “Didrihsons arhitekti”, SIA “Linia”, SIA “Transportbūvju konsultācijas”, SIA “IE.LA inženieri”, SIA “LABIE KOKI projekti”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Edgars Neilands, Indra Ledaine -Vītoliņa, Anna Karlsone, Arita Trimalniece

PROJEKTA IZSTRĀDE

2017, 2021.gads izmaiņu projekts

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2020-2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Deprom LV”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Business garden: kopējā platība: ~1,6 ha (no tā 1,2 ha labiekārtojums); Lindenholma :kop.plat. ~1,6 ha (no tā labiekārtojums: 1,1ha)

APRAKSTS

Business Garden biroja komplekss un dzīvojamais kvartāls Lindenholma veidots pēc vienotas koncepcijas, kur dažādo funkciju apvienošana ir pamatā pilnvērtīgai un ilgtspējīgai teritorijai. Kvartālā ir bagātīgi apzaļumoti iekšpagalmi, kas piemēroti pastaigām un dažādām fiziskajām aktivitātēm. Teritorijā tiek minimizēta automašīnu klātbūtne, par prioritāti izvirzot gājējus. Apstādījumu koncepcija balstās uz blīviem stādījumiem un dižstādiem, kas kopā ar reljefa izmaiņām veido ainaviska dārza sajūtu.

PIETEICĒJS

SIA Labie Koki projekti

FOTO AUTORI