Arkādijas parks

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Arkādijas parks

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Ojāra Vācieša iela 2B

PASŪTĪTĀJS

Rīgas valstspilsēta

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Laine Treidena

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Arkādijas parku aprūpē un veido SIA “Rīgas Meži” daļas “Dārzi un parki” Pārdaugavas iecirkņa speciālisti un parka dārznieki Laines Treidenas vadībā. Vasaras puķu stādījumus un ziemciešu dobes projektē uzņēmuma ainavu arhitekte Ligita Tomiņa.

PROJEKTA IZSTRĀDE

Ikdienas darbs

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

Nav būvniecībā

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

Nav būvniecībā

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

7 ha labiekārtotas teritorijas.

APRAKSTS

Parkam 19.gs. beigās apzaļumošanas plānu sagatavoja G.Kufalts. Parka ierīkošana notika no 1880.-1910.gadiem: pa parka teritoriju izlīkumoja Mārupīti, izveidoja ūdenskritumu, izraka dīķus, uzbūvēja tiltiņus, izveidoja celiņu tīklu. Pēc 1.PK parku rekonstruēja A.Zeidaks. Padomju laikā parks bija atstāts novārtā. Kopš visus Rīgas parkus aprūpē SIA “Rīgas Meži” daļas “Dārzi un parki” Pārdaugavas iecirknis, Arkādijas parks atguvis agrāko gleznainumu. Par parka vēsturi sagatavots audiogids.

PIETEICĒJS

SIA “Rīgas Meži”

FOTO AUTORI