Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Cēsu novads

NOZĪMĪGĀKIE IZSTRĀDĀTĀJI / UZŅĒMĒJI / PARTNERI

Jānis Apals

APRAKSTS

Āraišu ezerpils ir vienīgā 9.–10. gadsimta nocietinātas dzīvesvietas rekonstrukcija Eiropā. Parks izceļas ar unikāliem arheoloģiskiem atradumiem, rekonstrukcijas atrašanos oriģinālā vidē un Vidzemei raksturīgo, labi saglabājušos kultūrvēsturisko ainavu, kas pozitīvi kontrastē ar mūsdienu urbāno vidi.

PIETEICĒJS

Cēsu novada pašvaldība

FOTO AUTORI