Anita Neilande

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Anita Neilande

SVARĪGĀKIE FAKTI PAR PERSONĪBU

Anita Neilande ir dārzniece ar dziļu izpratni par augiem, ainavu arhitekte ar plašu un visaptverošu skatījumu, skolotāja pēc sava aicinājuma un šobrīd arī vecmāmiņa deviņiem mazbērniem. Darbā priekšroku dod stādījumu veidošanai dabā, nevis tikai sēžot birojā un zīmējot uz papīra. Anita ir teikusi, ka ziedi cilvēkiem dod optimismu, sajūtu, ka viss būs labi – mājās, darbā, dzīvē.

Anita nāk no Siguldas, kur veidojies pirmais priekšstats par rūpīgi koptu un ziedošu ainavu. Beigusi Siguldas 1. vidusskolu. Pēc tam ieguvusi tehniķa daiļdārznieka kvalifikāciju, absolvējot Bulduru dārzkopības sovhoztehnikumu (1971), kā arī arhitekta kvalifikāciju, studējot Rīgas Politehniskajā institūtā (1978).

Strādājusi par apstādījumu projektēšanas pasniedzēju Bulduru Dārzkopības tehnikumā (1978-1999), kur izaudzināta vesela dārznieku paaudze; veidojusi apstādījumus Francijas, Vācijas un Lielbritānijas valstu vēstniecībām Rīgā (1991-1999); konsultante dārza veidošanas jautājumos Latvijas vēstniecībai Maskavā (1999); Ventspils pilsētas ainavu arhitekte (1999 – 2013), šajā laikā pilsētas puķu politika bija “koptas dobes koptā pilsētā”. Pavisam uzraudzītas 43 dekoratīvo stādījumu dobes. Anita arī strādājusi ar Ventspils ielu telpas veidošanu. Šobrīd SIA “Labie Koki projekti” ainavu arhitekte (kopš 2013).

Anita ir Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības biedre no biedrības dibināšanas brīža 1995. gadā. Vairākkārt tikusi ievēlēta par LAAB priekšsēdētāju (1998-2005 un 2007-2010). Latvijas Arhitektu savienības biedre, darbojusies arī valdē; Latvijas Arhitektūras Gada Lielās balvas komisijas locekle (2004.), bijusi LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras pamatstudiju programmas Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja. Anita ar savu profesionālo redzējumu un pieredzi ir skolojusi ne tikai jaunos dārzniekus un ainavu arhitektūras studentus, bet arī privāto dārzu īpašniekus, darbojoties Dārzkopības un biškopības biedrības (DBB) žūrijas sastāvā, vērtējot skaistākos privātos dārzus Latvijā (1991-2000), kā arī piedaloties Ventspils pilsētas konkursa “Pilsētas rota” žūrijas sastāvā.2018. gadā par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu ainavu arhitektūras attīstībā, izcilu pedagoģisko darbību daiļdārznieku sagatavošanā un dārzu kultūras veidošanā Latvijā Anita apbalvota ar Atzinības krusta IV šķiras ordeni.

Anita aktīvi seko līdzi aktualitātēm nozarē, ir piedalījusies Starptautiskās ainavu arhitektu federācijas (IFLA) rīkotajos kongresos (42. Edinburgā, 39. Rīgā, 36. Kopenhāgenā), regulāri apmeklē starptautiskas ainavu arhitektūras un dārzkopības izstādes (IGA, BUGA).

NOZĪMĪGĀKIE PROFESIONĀLIE SASNIEGUMI

“Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā” autore (1995 – šobrīd). Ceļvedis iznāk katru trešo gadu un 2021. gadā bija tā 11-tais izdevums;

Bulduru Dārzkopības vidusskolas kolekciju dārza rekonstukcijas koncepcija (2022);

Zviedru vaļņa stādījumu papildināšana – projekts (2019-2021);

Turaidas muzejrezervāta attīstības koncepts un autoruzraudzība (2017-2021 vairākos etapos);

plaša mēroga privāts dārzs-parks (60 ha) – ainavas veidošana, Pless (Krievija, 2010-2016);

Ginesa rekords Ventspilī (2010) 1,5km garš puķu paklājs, kas būvēts no 80 000 puķu podiņu (2010. gadā uzstādīja Ginesa rekordu, izveidojot 1665,93 m garu un 1 m platu pasaulē garāko ziedu paklāju. Paklāja izveidē Ostas promenādē Ventspilī piedalījās aptuveni 4500 cilvēku.);

Pārventas mežaparka sakārtošana, figurālās vasaras puķu dobes Ventspilī (ziedu pulkstenis, mārītes, bobslejisti u.c.);

Latvijas Bankas apstādījumu projekts un autoruzraudzība (1991-2000)

APRAKSTS

Anita Neilande ir pieredzējusi ainavu arhitekte, ilggadēja skolotāja un dārzkopības praktiķu autoritāte. Bulduru dārzkopības tehnikumā kļuvusi par diplomētu daiļdārznieci, tad iegūta arhitekta kvalifikācija Rīgas Politehniskajā institūtā. 20 gadus strādājusi par skolotāju BDT, vēlāk 14 gadus bijusi Ventspils pilsētas ainavu arhitekte. LAAA biedre kopš biedrības dibināšanas. Izdevuma “Apstādījumu veidotāju CEĻVEDIS” aizsācēja un redaktore. Šobrīd – ainavu arhitekte uzņēmumā “Labie Koki projekti”.

PIETEICĒJS

Labie koki projekti, SIA

FOTO AUTORI