Ādažu jaunais “Izglītības kvartāls”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Ādažu jaunais “Izglītības kvartāls”

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Ādažu novads

OBJEKTA ADRESE

Attekas iela 16, Attekas iela 37, Attekas iela 39, Attekas iela 41, Gaujas iela 25B, Ādaži

PASŪTĪTĀJS

Ādažu novada pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Nams”, SIA “JOE”, SIA “Alberta projekts”, SIA “City Playgrounds”, SIA “Fixman”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Multilaukums – I. Janpavle, SIA “Fixman”; Sākumsskola – M. Lezdiņa, SIA “Nams” komandā, iela un stāvlaukums- I.Leināte, SIA “JOE” komandā; Dienas centrs – M. Brūvere, A.Treicis, SIA “Alberta projekts” komandā.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2016-2021

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2017-2022

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Monum” SIA”Marels Būve”, SIA “City Playgraunds”, Sia “Fixman”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2022

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā teritorija, kur notikušas būtiskas vides izmaiņas 4,23 ha pašvaldības īpašumā esošas teritorijas.

APRAKSTS

Ādažu pilsētas centrālajā daļā laika posmā no 2017.-2022. gadam neizmantotā un praktiski degradētā pļavā tika izbūvēti 6 pašvaldības objekti, kas šodien veido “Izglītības kvartālu” – Attekas ielas turpinājums un stāvlaukums, Ādažu sākumskola, Multifunkcionāls sporta laukums ar gājēju celiņu, bērnu rotaļu laukums, velo pumpu trase, Dienas centrs “Ūdensroze”. Radot katru objektu tiek domāts par vizuālo izskatu, par funkcionālo izmantošanu, par ērtu sasniedzamību gājējiem un velobraucējiem.

PIETEICĒJS

Ādažu novada pašvaldība

FOTO AUTORI