29 cirptas Holandes liepas

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

29 cirptas Holandes liepas

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Ropažu iela 6, Ropažu iela 2

PASŪTĪTĀJS

Latvijas Mobilais telefons

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA Hortus 5A

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Kopš 2015 gada kokkopji – arboristi Krists un Anita Albranti veic 29 Holandes liepu cirpšanu cilindru formā.

PROJEKTA IZSTRĀDE

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2015-2022

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2015

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

29 koki rindu stādījumā ar mākslīgi veidotām vainaga formām

APRAKSTS

Divdesmit deviņas Holandes liepas rindu stādījumā ar mākslīgi veidotiem (cirptiem) vainagiem cilindra formā. Projekts uzsākts 2016. gada pavasarī. Izveidojot 15 iepriekš galotņotu Holandes liepu vainagus cilindriskās formās, kas aug rindu stādījumā gar galveno “LMT” ēku Ropažu ielā 6. 2019. gada pavasarī izveidoti cilindriskas formas vainagi Holandes liepām gar VEF kultūras pili. Liepas tiek cirptas vienu reizi gadā izmantojot šķērveida pacēlāju, vai autopacēlāju. Liepu augstums ap 8 m, vainaga platums 5m. Kopējais cirpšanas laukums aptuveni 1233 m2.

PIETEICĒJS

SIA “Hortus 5A”

FOTO AUTORI