Viesnīcas AC Hotel Riga skvērs

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Viesnīcas AC Hotel Riga skvērs

APRAKSTS

Rīgas vēsturiskā centra publiskā ārtelpa atbrīvota no automašīnām un atdota lietošanā cilvēkiem – tā īsumā formulējams pie viesnīcas AC Hotel by Marriott Riga ( bijusī viesnīca „Alberts”) paveiktais. Iepriekš barjerām noslēgtā, vien taksometriem pieejamā 10m (!) platā ietve Dzirnavu ielā kļuvusi par zaļojošu un uzkavēties aicinošu pieturas punktu lineārā ielas telpā. Ielas posma revitalizācija un atgriešana lietošanai cilvēkiem Rīgā ir reti pozitīva pilsēttelpas transformācijas iezīme un veiksme, kas iespējama pateicoties sadarbībai ar ilgtspējīgi domājošu attīstītāju, kam rūp pilsētvides kvalitāte
Projekta risinājums paredzējis paralēli viesnīcas fasādei izvietot paaugstinātu platformu, kurā integrēta kafejnīcas terase balti ziedošu hotenziju ielokā. Platformu ietverošā atbalsta siena ar atsauci uz vēsturiskās fasādes betona apdares elementu detaļām, kalpo arī kā garš sols. 11 staltas ābeles izvietotas gan ietves daļā, gan platformas stādījumos, ar blīvāku koncentrāciju Dzirnavu un Antonijas ielu stūrī. Platformā starp terasi un soliņu integrēts miniatūrs bērnu rotaļu laukums, kura pamatelements – zobrats norāda uz viesnīcas ēkas kādreizējo funkciju – konveijieru detaļu izgatavošanu.
Autobusu un taksometru īslaicīgās stāvvietas ir pārvietotas uz Dzirnavu ielas brauktuvi, jo vienvirziena ielas platums to atļauj. Projekta ietvaros realizēti arī ātruma ierobežošanas vaļņi pie Zaļās un Antonijas ielu stūriem. Balti ziedošas ābeles ienākušas pilsētas ielās. Līdz šim apzināti veidotu ziedošu augļu koku stādījumu Rīgas centra ielās nav bijis, tāpēc šis precedents lai vairo prieku un iedvesmu ziedošu un smaržīgu Rīgas ielu radīšanā.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The public space of the Riga historical centre has been cleared of motor vehicles and returned to the people – that is a summary of what has been done by the AC Hotel by Marriot Riga (formerly Albert Hotel). The formerly gated, 10 m (!) wide sidewalk on Dzirnavu iela, which was accessible only to taxis, has become a vibrantly green and inviting place in the linear space of the street. Revitalisation of a section of street and returning it for use to people, in Riga is an uncommonly positive transformation of the urban environment and a success made possible thanks to cooperation with a sustainably thinking Developer, who cares about the quality of the urban space. The design solution envisions placing a raised platform parallel to the façade of the hotel, integrating a café terrace surrounded by flowering white hydrangeas. The supporting wall embracing the platform holds a reference to the concrete trim details of the the historical façade of the building and serves as a long bench. 11 stately apple trees have been placed along the sidewalk and on the platform plantings, with a denser concentration on the corner of Dzirnavu str. and Antonijas str. On the platform between the terrace and the bench, a miniature children’s playground has been integrated with the main element – a gear wheel – symbolising the hotel building’s original function – manufacture of conveyor parts.

Short-term parking for buses and taxis has been moved to the driving lane as the width of the one- way street allows for this.  As part of this project, speed bumps have also been installed on the intersections with Zaļā str. and Antonijas str. Flowering white apple trees have found their way into urban streets. Until now there have never been any intentionally created fruit tree plantings in the streets of Riga, therefore, let this be a precedent bringing joy and inspiration for the creation of flowering, fragrant streets in Riga.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Zala Landscape Architecture”, SIA “Arhis arhitekti”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Ceļa daļa: SIA “E.Daniševska birojs” Arhitektūras risinājumi, ugunsdrošības pasākumu pārskats: SIA “Arhis arhitekti” Būvkonstrukcijas: SIA “Building construction design” Elektroapgāde, ārējie tīkli: SIA “JKIB inženieri” Lietusūdens kanalizācija, ārējie tīkli: SIA “Komforta standarts” Darbu organizēšanas projekts: SIA “MB designing”

PASŪTĪTĀJS

Vastint Latvia SIA

ADRESE

Dzirnavu iela 33, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2017-2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2018-2019

BŪVNIEKS

SIA ”Skonto Būve”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA ”ML Asphalt”; SIA ”Alejas projekts”; SIA ”Prefabrica”; SIA ”PK Serviss”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Māris Lapiņš “ML Studio” un Jānis Sēlis “Brand Films”