Vienības laukums Valmierā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Vienības laukums Valmierā

APRAKSTS

Vienības laukumu paredzēts veidot kā vietu Valmierā, kur cilvēki varētu gan pulcēties dažādu nacionālo svētku svinēšanai, gan pavadīt laiku ikdienā. Uz laukuma ved četras platas ejas. To ieejas zonās izvietoti informācija par četriem Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Laukuma centrā veidots pulcēšanās laukums, kura segumā iestrādātie latviešu raksti tapuši ciešā sadarbībā ar mākslinieku Valdi Celmu. Tajā uz platformas izvietots vides mākslas objekts – Dzimtas koks. Tā stumbri simbolizē četrus vēsturiskos Latvijas novadus, kas savijušies vienā veselumā. Vides objektam nav tikai mākslinieciska nozīme, bet tajā paredzēta iespēja iestiept jumtu pasākumu norisei un tas darbojas arī kā gaismas objekts, kas izgaismo laukumu diennakts tumšajā laikā. Tā kā pa kvartāla perimetru esošie koki ir lieli ar augstu izvietotiem vainagiem, tad ap laukumu paredzēts mūžzaļo koku stādījums, kas ierobežo transporta trokšņu izplatību un ir laukuma iekšējās teritorijas vienojošais elements.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Unity square is designed as a gathering place in Valmiera where people can meet in different occasions – either national festive celebrations or simply spending time in everyday life. Four wide aisles lead to the square and information points at the entrance zones are telling the story about four historical regions of Latvia. A gathering area in the center of the square is designed using traditional Latvian sign patterns in pavement. Patterns were developed collaborating closely with the artist Valdis Celms. The art installation – Tree of Generations – is placed on the platform of the central zone. The trunks symbolize four historical regions that join together as a one united whole. This art installation does not have only artistical meaning, it fills also several functions –  the roof creates the shelter for various activities and also it is designed as the lighting element to illuminate the square during the dark period of the day. The trees on the perimeter of the square are large with high-rised leaf crowns, therefore evergreen trees around the area are proposed to protect the area from the transport noise and to become the unifying element of the inner area of the square.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Komandītsabiedrība “Vienības laukums”

Komandītsabiedrība “Vienības laukums” (SIA “DJA”, SIA “AVR”) Didzis Jaunzems, Ervīns Gorelovs, Valentīna Čeplika, Juta Davidovska, Ieva Pēdāja

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

SIA “Veldrums un Partneri” – Ģirts Bērziņš

PASŪTĪTĀJS

Valmieras pilsētas pašvaldība

ADRESE

Vienības laukums, Valmiera

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2016

2016.5.11. līdz 2016.12.16.

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Regger”, SIA “DJA”