Velotrase (Pump Track)

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Velotrase (Pump Track)

APRAKSTS

  1. gada pavasarī tika uzsākta velotrases (pump track) izbūves projekta realizēšana, kas noslēdzās 2019. gada jūnijā.

Jaunā, multifunkcionālā velotrase ir rūpīgi analizēta un plānota, pielāgota visa vecuma un līmeņa braucējiem. Tā ir speciāli konstruēta asfalta trase, kas sastāv no dažāda izmēra kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplīniem. Izmantojot kalniņu sniegto paātrinājumu, braucēji spēj braukt, neminot pedāļus. Trases plānojums veidots tā, lai visa teritorija būtu pārskatāma no jebkuras vietas un izslēgtu sadursmes riskus. Trasi ir iespējams izmantot dažādiem pārvietošanās līdzekļiem – kalnu divriteņiem, bmx, skeitbordiem, skrejriteņiem, skrituļslidās, longbordiem, utt.

Šādas atpūtas vietas ir jaunums valstī, un divas vienādas velotrases nav nekur izveidotas. Šāda modernas aktīvās atpūtās platformas padara pilsētu pievilcīgu un veicina aktīvās atpūtas attīstību.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

In the spring of 2019, the construction of a bicycle track construction project was started, which ended in June 2019.

The new multifunctional bike track has been carefully analysed and planned, tailored to all ages and levels. It is a specially designed asphalt track, consisting of rolls of various sizes, hills and small trampolines. Using roller acceleration, riders can drive without mentioning the pedals. The route plan is designed so that the entire area is visible from anywhere to exclude the risks of collision. The route can be used by different vehicles – mountain bikes, bmx, skateboards, scooters, roller skates, longboats, etc.

Such free time places are a novelty in the country, and two identical bike tracks are not created anywhere. Such modern active leisure platforms make the city attractive and contribute to the development of active recreation.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “We Build Parks”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE

Filozofu iela 15, Jēkabpils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” piesaistot SIA “City Playgrounds”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS