Trešdienas tirgus laukums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Trešdienas tirgus laukums

APRAKSTS

2012. gada nogalē Jēkabpilī tika atjaunots skvērs Brīvības ielā pie Sv. Gara pareizticīgo baznīcas. Skvēru atdzīvinājusi tēlnieka Gaita Burvja skulptūra „Zirgs ar ratiem”, kā arī aka ar iegravētiem divdesmit divu Jēkabpils pilsētas pārstāvju labajiem vēlējumiem Jēkabpils pilsētai. Skvēru rotā arī karuseli, kas veidots vienotā stilā ar pārējiem vides objektiem.

Rekonstruētais skvērs ir veidots kā vienots telpiski skulpturāls ansamblis, ietverot vēstījumu par Jēkabpils vēsturisko tirgus laukumu, kas te atradies pirms vairākiem gadsimtiem. Skvērs ir nozīmīga pilsētas vieta, kas atrodas Trešdienas tirgus laukumā, kur 1670. gada 12. februārī hercogs Jēkabs pasludināja pilsētu par nodibinātu.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

At the end of 2012, the square were renovated in Brīvības Street located by the Orthodox Church of the Holy Spirit. The square was revived by sculpture of “Horse with a carriage” by sculptor Gaitis Burvis and brighten up with water well where twenty-two engravings of best wishes by representatives of Jēkabpils are situated. The square is also decorated with a carousel made in a uniform style with other environmental objects.

The reconstructed square has been created as a unified spatial sculptural ensemble, including a message about Jēkabpils historic market square, which was here several centuries ago. Wednesday market is important place in the city, because this is the location, where on 12 February 1670 Duke Jacob proclaimed the city of Jēkabpils.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA „SKA projekts”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE

Brīvības un Plostu ielas krustojums, Jēkabpilī.

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

Pilnsabiedrība “Skonto Būve un Roadeks”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS