Skulptūra “Līdzsvarā”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Skulptūra “Līdzsvarā”

APRAKSTS

Darba idejas skice izstrādāta LMA un Klīversalas kvartāla sadarbības projekta “Sajūtu dārzs, 6. maņa” ietvaros, kura laikā studenti izstrādāja pārdesmit idejas – vides objektus un skulptūras, kas varētu papildināt un pilnveidot topošā Klīversalas kvartāla telpisko vidi. Skulptūras modelis izstrādāts kā  bakalaura darbs. Modeļa Izmērs 1:2 no vidē paredzētā. Skulptūrā apspēlēta līdzsvara kā iekšējās un ārējās sajūtas meklējumi.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Idea of sculpture created within LMA and the Kliversala quarter collaborative project “The Garden of senses, 6th Sense”, when LMA students created a dozen ideas of  public art for outdoor space of  developing  Kliversala area. Sculpture model elaborated as a bachelor’s thesis in size 1: 2 of real object. The sculpture interprets balance as equilibrium- internal and external, physical and spiritual.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Luīze Linde

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Gļebs Panteļejevs, bakalaura darba vadītājs

PASŪTĪTĀJS

AS Pro Kapital Latvia, SIA JSC

ADRESE

Strēlnieku iela 1-8, Rīga, LV-1010

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Luīze Linde, Juris Kalniņš