SIA “Vastint”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

SIA “Vastint”

APRAKSTS

Ielas posma revitalizācija un atgriešana lietošanai cilvēkiem Rīgā ir reti pozitīva pilsēttelpas transformācijas iezīme un veiksme, kas iespējama pateicoties sadarbībai ar ilgtspējīgi domājošu Pasūtītāju, kuram rūp pilsētvides kvalitāte. Viesnīcas AC Hotel by Marriott Riga (bijusī viesnīca „Alberts”) teritorijai Dzirnavu ielā 33 ar šādu attīstītāju ir paveicies. Sia Vastint Latvia ir iniciators iepriekš barjerām noslēgtās, vien taksometriem pieejamās 10m (!) platās ietves Dzirnavu ielā veidošanai par zaļojošu un uzkavēties aicinošu publisko ārtelpu. Projekta izstrādes un realizācijas gaitā Pasūtītājs akceptējis nebūt ne vienkāršākos risinājumus, nodrošinot kvalitatīvas tehnoloģijas, kas lietotājam iespējams nemaz nav redzamas, bet nodrošina projekta ilgtspējību, piemēram, inovatīvā pilsētas koku stādīšanas sistēma ar pazemes kasetēm, kas nodrošinās ābelēm labus dzīves apstākļus paaugstinātas slodzes vidē. Autobusu un taksometru īslaicīgās stāvvietas ir pārvietotas uz Dzirnavu ielas brauktuvi, jo vienvirziena ielas platums to atļauj. Projekta ietvaros realizēti arī ātruma ierobežošanas vaļņi pie Zaļās un Antonijas ielu stūriem. Līdz šim apzināti veidotu ziedošu augļu koku stādījumu Rīgas centra ielās nav bijis, tāpēc šis precedents lai vairo prieku un iedvesmu ziedošu un smaržīgu Rīgas ielu radīšanā, kur cilvēkiem justies kā mājās.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The revitalisation of a section of a street and its return to people’s use in Riga is a rare positive feature of urban space transformation and a success that can be achieved through collaboration with a sustainable-minded customer who cares about the quality of the urban environment. The AC Hotel by Marriott Riga, at 33 Dzirnavu Street, has been fortunate to have such a developer. Vastint Latvia Ltd is the initiator of transforming the previously closed 10m-wide pavement on Dzirnavu Street, previously accessible only for taxis, into a green and inviting public outdoor space. During the development and implementation of the project, the client has accepted the solutions that were not the simplest, but that provide high quality technologies that may not be visible to the user, but ensure the sustainability of the project, such as an innovative urban tree planting system with underground filters which will ensure good conditions for the apple trees in a busy environment. The temporary parking area for buses and taxis has been moved to the Dzirnavu Street road because the width of the one-way street allows it. The project has also included placement of speed bumps at the corners of Zaļā and Antonjas Streets. So far, there have been no deliberate planting of flowering fruit trees in the streets of Riga city centre, so this precedent should bring joy and inspiration to the creation of flowering and fragrant streets of Riga where people will feel at home.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Ainavu arhitekte: Linda Zaļā, „Zala Landscape Architecture” Arhitekti: „Arhis Arhitekti”, Andris Kronbergs, Mikus Druviņš Ceļu projektētāji: Elmārs Daniševskis, Raivo Pauls „E. Daniševska birojs”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

BK: SIA “Building Construction Design”, Uldis Ķempe ELT: SIA “J.Kalniņa inženieru birojs”,Juris Kalniņš, Ilze Vāvere LKT: SIA “Komforta standarts” , Natalija Kosolapova, Edgars Pape

PASŪTĪTĀJS

Vastint Latvia SIA

ADRESE

Zaļā iela 1, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2017-2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2018-2019

BŪVNIEKS

Sia “Skonto Būve”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

Sia „Alejas projekti”, apstādījumu ierīkošana, labiekārtojuma elementu uzstādīšana Sia „ML-Asphalt”, iesegumu izbūve, labiekārtojuma elementu uztādīšana Sia „Metāldarbnīca” , koku aizsargelementu izgatavošana Sia „Gumi Mix Group”, gumijas seguma un rotaļu elementu izbūve Sia „PREfabrica”, betona atbalsta sienu un solu izgatavošana Sia „Lumenu centrs”, teritorijas apgaismojuma konsultanti

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Māris Lapiņš