Sarkanā ozola pārstādīšana

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Sarkanā ozola pārstādīšana

APRAKSTS

Pilsēta aug un attīstītās un šajā procesā nereti kokiem nākas piekāpties. Brīdī, kad nepieciešams paplašināt iepirkšanās centra autostāvvietu un ~16 metrus augstam un 40 gadus vecam, bet emocionāli un naudas izteiksmē ļoti vērtīgam sarkanajam ozolam (Quercus rubra) sāk trūkt vietas, SIA “Labie Koki” atrod veidu, kā apmierināt abas puses – koku pārstādīt.

Koka saknes jau iepriekš ir tikušas traumētas, tāpēc vēl vienu būvniecību koks varētu nepārdzīvot. Pārstādīšana ir sarežģīts process, tas prasa īpašu plānošanu, koka sagatavošana pārstādīšanai sākas jau vairākus mēnešus iepriekš, kā arī prasa īpašu kopšanu pēc pārstādīšanas. Process norit ciešā sadarbībā ar lielveikala pārvaldniekiem, komunikāciju turētājiem un ir pārbaudījums ne tikai arboristu komandai, bet arī tehnikas iznomātājiem. Šobrīd var apgalvot, ka pārstādīšana ir noritējusi veiksmīgi un koks ir iedzīvojies jaunajā mājvietā.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Red oak transplantation
City grows and develops and often in this process trees have to succumb to the intentions of people. Even when ~16 m large, 40 years old and sentimentally and monetarily very valuable red oak (Quercus rubra) tree interfere expansion of parking lot at the retail centre, “LABIE KOKI” knows what to do – to transplat the tree.
Already in the past the roots system of the tree has been damaged, therefore it was questionable whether the tree would survive another construction process. Transplantation is complicated process that requires particular planing and tree preperation for transplantation starts already few months before and requires particular maintanance after transplanttation. Process proceeded in close cooperation with managers of retail centre, comunication holders and was real challenge not only for arborists team but also for technical staff. Now we can assure that transplantation has been successful and tree has accepted new habitat.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Labie Koki”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

SIA “Linstow”

ADRESE

Brīvības gatve 372, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2015

BŪVNIEKS

SIA “Labie Koki”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Labie Koki”