Rūjienas kultūras nama teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Rūjienas kultūras nama teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija

APRAKSTS

Rūjienas Kultūras nama labiekārtojuma un apstādījumu risinājuma koncepta – atgriešanās pie saknēm – mērķis: izveidot jaunu pilsētas kultūras telpu – Kultūras centra sākumpunktu, kuru tālāk iespējams attīstīt rekonstruējot pilsētas estrādi un tās labiekārtojumu (realizēts 2018).
Kultūras nama skvēra telpas veidošanas kompozicionālie pamatprincipi: Rūjienas tautas tērpa brunču rakstu linearitāte un tonalitāte. Līnijas iezīmē atpūtas vietas, kustību un skatu virzienus, tonalitāte nosaka augu izvēli.
Pilsētas identitātes simbolu un mugurkaulu veidojošās Rūjas upes meandri un pavasara pali – iedvesmas avots ilgtspējīgu lietus ūdens risinājumu (sausās upes, lietus dārzu) izvēlē un to kompozicionālajos risinājumos. Vaļējas iztvaikošanas lietus ūdens savākšanas baseins bez savas pamatfunkcijas kalpo arī kā dizaina elements, dažādas ārtelpas istabas nodalošs elements un ir daļa no lietus dārza.
Labiekārtojama risinājumā paredzēts atvērt otru ieeju Kultūras namā caur galveno aktu zāli, tādējādi veidojot būtisku sasaisti iekštelpai ar ārtelpu.
Skvērā integrēta 2012.g. atklātā tēlnieka A.Vārpas skulptūra „Līgo”.
Objekta atslēgas vārdi: publiskās ārtelpas atjaunotne, integrējot ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumus.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Concept of Rujiena Culture House territory reconstruction project – Returning to the Roots – target was to create a new urban cultural space – the starting point of the Culture Center, which can be further developed by reconstructing the city stage and its improvement (realised in 2018)
Compositional principles of square space: Linearity and tonality of Rujiena national costume skirt. Rest places, movement and view lines are expressed with lines in compositional solutions. Plant choice was set according to tonality of national costume. City ‘backbone’ – Ruja river meanders – inspiration for SUDS compositional solutions. Open linear rainwater collection structures besides its basic function, also serves as a design and structural element, a separating element of the various outdoor rooms and part of the rain garden.
The solution allows to open the second entrance of the Culture House through the main hall, thus creating a connection between indoor and outdoor spaces.
A.Varpa sculpture “Ligo” (in square since 2012) has been integrated as well.
Key words: public space revitalisation, sustainable rain water solutions.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “ALPS”, Projekta vadītāja, ainavu arhitekte: Ilze Rukšāne; Būvprojekta vadītāja, arhitekte: Mārīte Sprudzāne ; Ainavu arhitekti: Sandra Sarkanbārde, Ieva Dimante.

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Daina Ieviņa: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja – ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi – aprēķini: sausā upe, lietus dārzi – bioievalkas; Mārtiņš Nikāzis: ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi – sausās upes būvkonstrukcijas;

PASŪTĪTĀJS

Rūjienas novada pašvaldība

ADRESE

Upes ielā 9, Rūjiena

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2015

BŪVNIEKS

SIA “SiMC”, Būvdarbu vadītājs: Oskars Tooms

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

Arhitektūras mazās formas: gabionu soli, velostatīvi, atkritumu urnas: SIA Livest: Ģirts Kalniņš; Stādījumu ierīkošana, zāliena izbūve-Z/s “Abullāči 2″. Vienvietīgie soli: MMCITE, Čehija

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Krišs Karnītis, Aigars Lapiņš