Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs izstāde “Sarkandaugava”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs izstāde “Sarkandaugava”

APRAKSTS

RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS, IZSTĀDE: SARKANDAUGAVA-DĀRZS
2014.gada maijā kuratores uzrunāja centra vadību par iespēju pirms rekonstrukcijas pamesta korpusa telpas izmantot izstādei, uzaicinot piedalīties māksliniekus, kuriem ar centru bijusi tieša vai netieša saistība. Bija mākslinieki, kas atteicās – jo, pārāk sāpīga, personiska saite ar šo vietu. Citus šī tiešsaiste motivēja. Ideja par dārzu kā centrālo motīvu un saistvielu starp ekspozīcijas mākslas darbiem atnāca ātri un dabiski uzzinot, ka RPNC paralēli izstrādā dārza attīstības konceptu. Tādējādi 2014.gada jūlijā, uzziedēja ļoti emocionāla izstāde „Sarkandaugava – Dārzs”. Palātās atplauka 9-as dārza istabas, veltījumi brālēnam, Z. Ficdžeraldei, V. van Gogam, u.c. izstādīti mākslas terapijā pacientu radīti darbi. Tādas saslēgšanās – idejas un praktiskās realitātes, šai dzīvē ir retums, dāvana, kas liecina – ja kaut kas notiek vienā virzienā, tas, iespējams, notiek pareizi.
Pēc izstādes augi no ekspozīcijas devās uz pacientu palātām un nākotnes dārzu. Līdz ar to, sagaidot RPNC 190 jubileju, realizēta 1.kārta – ieejas mezgla rekonstrukcija.
Gada laikā RPNC stacionāri ārstējas ap sešiem tūkstošiem pacientu, ambulatoro apmeklējumu skaits – vidēji astoņdesmit tūkstoši, un par pacientiem rūpējas 595 darbinieku. Galvenokārt šeit ārstējas cilvēki ar vecuma demenci, ieilgušu depresiju, cilvēki ar izdegšanas sindromu, ilgstošu bezmiegu u.c., pieaug arī akūto pacientu skaits galvenokārt narkoloģijā. Paveiktais 2014.gadā bija vairāku jaušu un nejaušu sakritību rezultāts un deva ticību ne tikai mums – projektu autoriem, bet arī centra vadībai, ka uzsāktās pārmaiņas dārzā var palīdzēt ne tikai pacientiem, bet arī apkaimes iedzīvotājiem un darbiniekiem.
Par izstādi. Pirms izstādes iekšēji bijām gatavi, ka pēc atklāšanas turpmākās četras dienas dežūrēsim lepnā vientulībā, kuru pa laikam “patraucēs” kāds slimnīcas darbinieks vai īpašs interesents…Viss izvērtās tā, ka ekspozīcija tukša nepalika ne mirkli, un pēdējā dienā ekskursijas laikā skatītāju plūsma jau tuvojās pārpildīta tramvaja agregātstāvoklim. Tajā dienā Dārzā bija arī centra pacienti, un kāda sieviete spēji izsaucās: “Kāds skaistums, kāds skaistums! Tas ir tas, kā mums ikdienā pietrūkst!…” Un tādos brīžos ir ticība, ka pārmaiņas vidē, domāšanā, attieksmē pret šo vietu, tās darbiniekiem un pacientiem, pret slimības stigmatizāciju ir iespējamas, un tās veidos tieši Dārzs.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

EXHIBITION: SARKANDAUGAVA – GARDEN (in RPNC old corpus nr 5)
In May 2014, art curators applied to board of the centre about possibilities to use the old corpus for unusual exhibition before the building is closed for reconstruction. They invited artists who had some – more direct or indirect connection to RPNC in their past. Some of them rejected saying that their connection to this place is too painful, too private. Others were motivated by this direct bond. Idea about Garden being as central motif and binder between art expositions was fast and natural – after curators heard about the garden development concept. In July 2014, a very emotional exhibition “Sarkandaugava – Garden” blossomed. In old chambers 9 “garden rooms” flourished – dedicated to Zelda Fitzgerald, Vincent van Gogh, “a cousin”, and others. Works of art therapy patients were exhibited as well. These kinds of engagements of idea and practical reality are rare in this life, it’s a gift verifying – if some things happen in one direction most probably it is the right thing…
After the exhibition the plants from old chambers travelled to the Future Garden and patient chambers.
Within a year there are approximately 6000 patients treated stationary and about 80 000 ambulant visits in RPNC. They are being taken care of by 595 employees. Most of the patients are suffering form age dementia, protracted depression, burnout syndrome, long-term insomnia, etc. The number of acute patients is increasing, mostly in narcology. The project has given a confidence that the changes which have been started in the RPNC garden are really helpful to patients and employees, and also the local inhabitants.
The exhibition was particularly effective in reducing the stigma associated with RPNC. Before the exhibition we expected that it will attract only few employees of the hospital and maybe some people with rather specific interests, yet everything turned out quite differently – there wasn’t a moment without visitors and in the final day it was even crowded. The exhibition was highly appreciated also by the patients of RPNC – one truly excited patient cried out aloud: “What a beauty! What a beauty!!! This is something we really miss in our everyday lives…” In moments like this there is hope that changes in our way of thinking, in attitude towards this place, its employees, patients, illness stigma are possible – and Garden can do it!

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Kuratores, idejas autores : Kristīne Želve, Ieva Stūre (biedrība ‘Domu Zīme’)

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Augu istabu autore : Ilze Rukšāne Citu istabu autori: K. Bicāne, G.Strautmane, R.Jansone, M.Kalsers, I.Stūre kā arī RPNC pacienti un Iļguciema cietuma ieslodzītie

PASŪTĪTĀJS

Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs, Rīga Kultūras galvaspilsēta 2014

ADRESE

Tvaika iela 2, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2014. jūnijs – jūlijs

BŪVNIECĪBAS LAIKS

Ierīkošana : 2014. gada 12. -13. Augusts; Norise : 2014. gada 14. -17. Augusts;

BŪVNIEKS

Visi autori

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

Augu istabas ierīko: ALPS ainavu arhitekti Ieva Dimante, Māris Bušs; Praktikanti – ainavu arhitektūras studenti: Krišs Smildzers, Sandra Sarkanbārde, Uģis Volkovs, Kristaps Dimants, Krišs Karnītis. Augus izstādei un nākotnes dārzam iegādāties palīdz un paklājzālienu dāvina: Galantus Dārzu Māksla; Augus sagādāt palīdzēja: Ansis Birznieks, SIA Galantus, SIA „Puķu lauki” Sanita Reinberga

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

K.Sisejeva, K.Madjare, I,Stūre