Privātmājas dārzs Rīgā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Privātmājas dārzs Rīgā

APRAKSTS

‘Uzburt savvaļas sajūtu pilsētā’ – lai aizverot acis, kopā ar vēja dvesmu, lapu čaboņu, un ziedu smaržu, prāts aizklīst tālu prom no ikdienas rūpēm. Lai dārzs kļūst par funkcionālu dzīves telpas turpinājumu, par intrigu un pārsteigumu. Un pilsētas klātbūtne, tepat aiz žoga, izgaist.
Šī dārza sajūtas un noskaņas, jau pirms mūsu tikšanās, kādu laiku mājoja saimnieku prātos. Pirmajā tikšanās reizē saimnieki skaidri definēja savu redzējumu un uzskaitīja nākotnes dārzā vajadzīgās funkcijas. Akcentējot, ka no dārza vēlas ne vien skaistu sajūtu oāzi, bet arī praktisku dzīves telpu, kur vieta plašam zālienam, bērnu rotaļām, kādam augļu kokam, kā arī garšaugu dobei un komposta kastei. Turklāt, dārzam jāveido vienots ansamblis ar ēkām un to arhitektoniskajām līnijām.
Dārza pārbūves projekta ietvaros, esošais, plašais, pārredzamais zāliena priekšdārzs starp māju un ielu pārveidots 7 funkcionālās dārza telpās. Dārzs ieguvis dziļumu, dzīvību un pielietojumu un ik mazākā detaļa pārdomāta ar lielu rūpību un vērību.
Mājas priekšā, starp noliktavu un ieejas durvīm, izveidots neliels, stādījumu iekļauts priekšdārzs, kas akcentē ieejas portālu un atdala lielo atpūtas terasi turpat blakus.
Augu ieskautā terase, kļuvusi divreiz lielāka, par tās sākotnējiem izmēriem; šeit paredzēta vieta lielam ēdamgaldam, atpūtas zonai ar krēsliem un laikmetīgām, rūsinātā metāla garšaugu kastēm.
Paaugstinātās rūsinātā metāla kastes terasi atdala no pārējā dārza, paslēpj to skatienam no ielas un ir funkcionāls dārza elements, ko saimniece katru gadu var veidot savādāku – izvēloties vienas kultūras augus, pamatīgu garšaugu buķeti vai viengadīgo puķu kombinācijas.
Terases priekšā atrodas plašs zāliena laukums ar senu ābeli, zem kuras zariem omulīgi paslēpusies rotaļu mājiņa ģimenes atvasītei un šūpoles, kas ierāmē pāreju nākamajā dārza zonā.
Aiz šūpolēm – ziedošas puķu pļavas fragments, pilns ar rudzupuķēm, ilzītēm un margrietiņām. Tai cauri ved pastaigu taciņa uz nākamo dārza zonu – pašā dziļumā, tuvāk ielai. Šeit ainaviskā ielokā liela stādījumu dobe ar kokiem, krūmiem, graudzālēm un visu sezonu ziedošām, mainīgām ziemcietēm violeti – zilos krāsu toņos. Mājas otrā pusē saglabāta vieta ogulājiem, avenēm un komposta kastei.
Šis ir mūsdienīgs un gaisīgs dārzs ģimenei; inteliģentiem, sirsnīgiem un radošiem cilvēkiem, ar savu, skaidru pasaules redzējumu un izpratni par skaistumu. Ģimenei, kam rūpes par zālienu sagādā prieku, un puķu pļavas fragments kļūst par eksperimentu lauciņu, kur rudens pusē uzkraut siena zārdu. Ģimenei, kas dārzu sev izvēlas ne tikai kā estētiski skaistu vidi, bet jaunu vaļasprieku!

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

‘Evoke the sense of wilderness in the middle of the City’ – close your eyes and let the breeze of the wind, a rustle of the leaves and the scent of the flowers take your mind away from all everyday worries. Let the garden become a functional extension of your living space, intrigue and a surprise. And the presence of the city on the other side of the fence just disappears.
This general feeling and atmosphere of the garden already were present for some time on the minds of the owners. On the first meeting, clients clearly shared their vision and listed all the functions needed for their future garden. Emphasizing that they don’t want the garden to be just aesthetically pleasing, but also to serve as a practical living space, with a large lawn, space for the children to play, few fruit trees, herb garden and a place for compost. In addition, the garden should form a single ensemble with the architecture of the buildings.
Within the garden reconstruction project, existing, spacious and visually transparent front yard has been transformed into 7 different functional garden zones. The garden has obtained depth, life and practicality and every little detail is thought-out with great care and attention.
In front of the house, between the warehouse and the entrance door, is a small front yard surrounded by abundant flowerbeds that accentuates the entrance and at the same time secludes the main lounge terrace which is right next to it.
Surrounded by plants, the terrace has become twice as large as its previous size; there’s a place for a large dining table, seating area and contemporary herb garden.
Herb garden’s raised corten steel planters separate the terrace from the rest of the garden, hiding it from the street. Indeed, they are a functional garden element that gives the freedom to the clients to experiment from year to year – choosing plants from one culture, a generous bouquet of herbs or a combination of annual flowers.
In front of the terrace, there is a spacious lawn with an old apple tree guarding a cozy hut for a family’s offspring and a swing framing the transition to the next garden area.
Behind the swings – modest sized wildflower meadow full of cornflowers, chamomiles and daisies. A pathway brings you to the next garden space – furthest point in the garden, closest to the street. There’s a large, curvaceous flower bed with trees, shrubs, grasses, and perennials in bluish-purple hues, changing scenes all-season long. On the other side of the house, there is a place for currants, raspberries and a place for compost.
This is a contemporary and lively garden for the family – intelligent, sincere and creative people, with their own clear vision of the world and understanding of beauty. For the family whom lawn maintenance gives joy, and the wildflower meadow becomes an experimental field, where, before autumn comes, a haystack could be made. For the family that chooses to have the garden not only as an aesthetically pleasing environment but also as a new hobby.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Galantus”

Sintija Nagle, Ansis Birznieks

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Privātpersona

ADRESE

Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2017

BŪVNIEKS

SIA “Galantus”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA “Brikers Latvija”; SIA “Puķu lauki”; Metalatalje

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

No SIA “Galantus” arhīva