Privātmājas dārzs Jūrmalā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Privātmājas dārzs Jūrmalā

APRAKSTS

Dārzs veidots esošai 19.gs. nogales vasarnīcu arhitektūras stilam raksturīgai ēkai, savdabīgam pasaku namiņam priežu meža ielokā un tipiskai sava laika apbūvei kāpu zonā. Novietne, reljefs, esošie koki, izsauļojums, kā arī kāpas erozija, un protams, saimnieku dzīvesveids noteica teritorijas konceptuālo plānojumu. Ir veidots funkcionāli pārdomāts ēkas priekšdārzs ar kustības virzieniem pakļautām viengabalainām, formās skaidrām stādījumu grupām un mūžam mainīgu, ziedu un lapojuma krāsu kontrastiem bagātu ietvaru – reljefa izveidoto nogāzi, kas gandrīz ideāli pusapaļā formā ietver piemājas dārza daļu. Nogāzes intensīvie, atturīgi ornamentālie zemsedzes un ziemciešu stādījumi rada sezonāli daudzveidīgu un krāšņu „ekrānu” dārza lietotājiem gandrīz no jebkuras atpūtas vietas piemājas zālienā, kurš kontrastē ar nogāzes faktūru. Ja piemājas dārza daļā apstādījumu sortimentu veido 3 augi – kalnu priedes, spožā klintene un hortenzija „Bobo”, kas savienojumā ar tumši brūnā klinkera parketa motīvā ieklāto segumu ir dialogā ar arhitektūru, tad nogāzes daļā sezonāli mainīgā ekrāna izveidi nodrošina liels klāsts zemsedzes ziemciešu un kokaugu. Nogāzē integrētās taciņas savienotas ar kāpu zonā esošā priežu meža taciņu tīklu, nākotnē plānots kā mākslas un vides objektu dārzs ar negaidītiem un atturīgi vidē integrētiem pārsteiguma un mirkļa burvības akcentējošiem elementiem. Teritorijā esošā meža zona tiek kopta un uzturēta, neļaujot izplesties atsevišķām invazīvām sugām , nodrošinot pievilcīgus skatpunktus un patīkamas pastaigas.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The garden has been designed to complement the existing building in the late 19th century summer cottage architectural style – a singular fairy-tale house surrounded by pine trees, and typical to the buildings in the dune area of that time. The conceptual plan of the territory was determined by the location, terrain, existing trees, insolation, as well as dune erosion and of course, life style of the owners. A well-considered front garden has been designed for the building with uniform, clearly shaped planting groups based on the directions of movement and an ever changing frame full of flower and leaf colour contrasts – a natural slope of the terrain enclosing the part of the garden closest to the house in an almost perfect semicircle. The intense, reservedly ornamental ground vegetation and winter-hardy perennials create a seasonally diverse and brilliant “screen” for the users of the garden from nearly any resting spot on the lawn, which creates a contrast to the texture of the slope. While the plantings in the garden section are made up of 3 plants – mountain pines, the shiny cotoneaster and the hortensia “Bobo”, which together with the pavement based on the dark brown clinker parquet motif creates a dialogue with the architecture, the seasonally changing screen in the slope section is created by a broad range of ground covering winter-hardy perennials and woody plants. The pathways integrated into the slope are connected to the path network spanning through the pine forest in the dunes, in future it is planned to become an environmental art garden with unexpected surprises integrated into the environment in a reserved manner and with elements emphasising the beauty of the moment. The forest area within the territory is cared for and maintained, restricting the spread of specific invasive species and ensuring attractive viewpoints and pleasant walks.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA ”Zala Landscape Architecture”, SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, SIA “Veisbergs”

Teritorijas labiekārtojums: Ainavu arhitekti: Linda Zaļā „Zala Landscape Architecture” , Ilze Rukšāne, Māris Bušs „Alps” Būvapjomu restaurācijas un arhitektūras autori: Sia „Veisbergs”, Raivo Veisbergs, Līva Vilciņa

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2016 – 2017

BŪVNIEKS

SIA “Galantus”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Māris Lapiņš