Parks “Zaļā birzs”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Parks “Zaļā birzs”

APRAKSTS

Rīgā, Pļavniekos, parks “Zaļā birzs” izveidots mikrorajona purvainākā vietā. Projektu īstenojot, kūdrainās augsnes struktūra pastiprināta ar ģeosintētiskiem materiāliem. Jūtīgs bija jautājums par koku izciršanu, bet arhitektu prasmīgā komunikācijā ar sabiedrību notika ar pasūtītāja – Austrumu izpilddirekcijas atbalstu.

Koncepcija paredzēja ar gājēju celiņu trasēs izņemto grunti izveidot paugurus, aiz kuriem pazūd pilsētas trokšņi. Norobežojošiem stādījumi gar ielām un pie suņu voljēra papildina dabīgo ainavu. Reljefs pārveidots, saglabājot mitruma režīmu, lai nekaitētu bērzu birzs ilgtspējai. Teritorijā lietusūdeņi no gājēju celiņiem tiek novadīti apstādījumu zonās.

Cauri parkam ved apgaismoti gājēju celiņi. jau iestaigātajās trasēs. Pie ieejām un ceļu krustojumos izvietotas informācijas norādes, aktīvās atpūtas zonās- velosipēdu novietnes. Apmeklētāju ērtībām ir ērta piebraukšana no Dravnieku ielas, kur izveidota autostāvvieta t.sk. invalīdu transportam. Izkopjot bērzu birzi un izveidojot gaišu, izsauļotu atpūtas vidi, ir radītas iespējas socializācijai.

Palielināta dabas daudzveidība, papildinot parku ar citu sugu kokaugiem, pameža un pļavu augiem, kā arī daudzgadīgajām puķēm dekoratīvajos stādījumos.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The park “Zaļā birzs” (The Green Grove) in Rīga, Pļavnieki microdistrict is built up in the most swampy area of the place. To carry out the design, the peat was strengthened by the geo-tectile materials. The most subtile was the question of the of the part of the trees, but it was sold in the communication with the public with the good assistance of the client- Riga City Council Eastern Executive Board.
The concept envisages to make the rises from the existing ground to reduce the street noise behind them. The plantations along the streets and the dog’s volyer improve the landscape.
The relief is changed taking into account the regime of humidity to keep alive the birch-tree grove. The rain water ic canalised to the meadows.
The network of the path-ways is designed using the existing pattern of them. The informative sugnage is located at the cross-roads and close to the bicycle stands. For the car owners there is set up the parking lot, in cluding palces for the handicapped people. The chance for local inhabitants to improve their everyday life after building the park has been risen up substantially.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Arhitekte Daiga Veinberga

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Arhitekte Kristīne Briķe, ainavu arhitektes Līga Vīksna un Annai Šlosberga, ceļu inženieris Jānis Langenfelds.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

ADRESE

Andreja Saharova iela un Dravnieku iela, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2010-2012 / Projektēšana 3 stadijās

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2013-2015 / nodots ekspluatācijā 2015.g. Būvniecība 3 kārtās

BŪVNIEKS

SIA “Ribetons” (1.un 2.kārta), SIA “Tilts” (3.kārta),

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

“Rīgas Gaisma”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Juris Kalniņš