Miera Park House pagalms

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Miera Park House pagalms

APRAKSTS

Miera ielas atmosfēra – klusi māju pagalmi ar zaļiem iekšdārziem – bija tā noskaņa, ko gribējās izveidot šajā objektā. Zemesgabala Z-konfigurācijai pakļautais ēkas apjoms apjozts ar ziedošu, mierpilnu dārzu; mājas ielokos radīti vairāki iekšpagalmi: aktīvāks pagalms ar bērnu rotaļu laukumu liepu paēnā un plašu terasi virs pazemes autonovietnēm, klusāks aizmugures pagalms ar terasi un atpūtas mēbelēm, un saimnieciskais pagalms gar ēkas garenfasādi. Ieeja pagalmā pakārtota gājējiem, automašīnas tajā iebrauc tikai retumis, kad vajag kaut ko pievest līdz nama galvenajai ieejai. Izdevies lakoniski noretušēt Dzemdību nama sarkanā ķieģeļu žoga smagnējo izskatu, gar to izveidojot paaugstināto dobi ar bagātīgiem apstādījumiem. Pārdomāti izvietoti dažādu veidu gaismas ķermeņi, ar to gaismu izceļot apjomīgos apstādījumus un celiņus gar māju. Nozīmīga dārza daļa realizēta uz pagrabstāva jumtiem, pielietojot “Nophadain” “zaļo jumtu” tehnoloģijas. Olīšu laukumiem izmantota “Romex” mastika, tos salīmējot cietā, ūdeni drenējošā segumā. Izstrādāti speciāli lietus ūdens savākšanas risinājumi, tā kā ielai nebija izbūvēta lietus ūdens kanalizācija.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The atmosphere of Miera Street – quiet courtyards with green inner gardens – was the mood that was wanted to create in this place. The building subbended to the Z-configuration of the landplot is belted by a flowering, peaceful garden; few inner courtyards are created in the corners of house: a more active courtyard with a children’s playground under the lindens and a spacious terrace above the underground car parking, a quiet backyard with a terrace and furniture for recreation, and economic courtyard along the longitudinal facade of the building. Entrance to the yard is subordinated to pedestrians, cars only rarely enter it, only when it’s needed to deliver something till the main entrance of the house. Have been managed to laconize the heavy appearance of the red brick fence of the Maternity House, creating raised bed with rich greenery. Different types of light fixtures are well fitted in, highlighting the vast greenery and paths along the house. Significant part of the garden is realized on the rooftops of the basement, using “Nophadain” “green roof” technology. The “Romex” mastic has been used for glueing pebbles to have hard, water-draining surface. Special rainwater collection solutions have been developed, as there was no rainwater drainage on the street.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Vides projektu studija”, SIA “Depo projekts”

SIA “Depo projekts” arhitekte Antra Saknīte , SIA “Vides projektu studija” ain. arh. Aigars Lauzis, labiek. izmaiņu proj, autoruzraudz. ain. arh. Gita Gāgane, ainavu tehniķe Ruta Tobiesa

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Izmaiņu projekta autori SIA “Depo projekts” arhitekte Antra saknīte, labiekārtojuma daļa – ainavu arhitekte Gita Gāgane, ainavu tehniķe Ruta Tobiesa

PASŪTĪTĀJS

SIA “Pillar 12”

ADRESE

Miera 57a, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2005-2007, 2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2014-2015

BŪVNIEKS

SIA “Būve Plus”, labiekārtojums SIA “Alejas projekti”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA “Alejas projekti”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Mārīte Meļņika, Gita Gāgane