Kena parks

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Kena parks

APRAKSTS

Jēkabpilī, vienā no pilsētas centrālajām vietām – Kena parkā, 2018. gada augustā ekspluatācijā tika nodota jauna estrāde.

Projektā veikta Kena parka pārbūve, labiekārtojot parka teritoriju, kā arī pārbūvējot esošo skatuvi ar laukumu skatītājiem. Estrādes teritorija nožogota ar atbalsta sienu, uz kuras izveidotas pergolas no metāla konstrukcijām. Izmantotie metāla ažūrie raksti izvēlēti ar atsauci uz neogotiku, ņemot vērā, ka estrādes fonu veido bijusī Kena muiža, kas ir vienīgā neogotikas celtne Jēkabpils pilsētā. Veikta betona bruģakmens seguma izbūve, granīta plākšņu ieklāšana, kā arī dekoratīvo stādījumu izveidošana, zāliena atjaunošana un kokaugu stādīšana. Atjaunotā estrāde Kena parkā Jēkabpils pilsētas kultūras dzīvi papildina ar mazāka formāta pasākumiem.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

In Jekabpils, one of the central locations in the city – New stage was put into operation in Kena Park, on August 2018.

The project underwent a renovation of the Kena Park, improving the territory of the park, as well as rebuilding the existing stage with a square for spectators. The stage area is fenced with a support wall on which pergolas from metal constructions are formed. The used metal openwork articles have been chosen with reference to neogothics, considering that in the background of the stage the former Kena manor is visible, the only neo-gothic building in Jekabpils. The construction of concrete cobblestone pavement, the laying of granite slabs as well as the creation of ornamental plantations, lawn restoration and planting of tree plants have been carried out. The renewed open-air stage in Kena Park fits smaller format cultural events of Jekabpils.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Pilnsabiedrība “Austrumi PB”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE

Vienības iela 4, Jēkabpils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

SIA “Erbauer group”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS