Kanālmalas apstādījumi

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Kanālmalas apstādījumi

APRAKSTS

SIA “Rīgas meži” apsaimnieko teritoriju Kanālmalas apstādījumi , kas ir apstādījumi gar Rīgas pilsētas kanālu posmā no Satekles ielas līdz Kr. Valdemāra ielai. Kopējā teritorijas plātība ir 12,4 ha.
1650. gadā nojauca pilsētas aizsargmūrus un nocietinājuma grāvi pārveidoja par pilsētas kanālu. 1880. gadā, kad pie pilsētas valdes nodibināja Dārzu un parku pārvaldi ar G.Kufaltu priekšgalā, tika veidoti arī apstādījumi ap Rīgas pilsētas kanālu.
1920. gadā A. Zeidaks šajos apstādījumos ierīkoja plašus ziemciešu stādījumus.
1999. gadā tika veikti Kanālmalas apstādījumu atjaunošanas darbi, kuru labiekārtojuma sadaļu bija projektējušas I.Indriksone un G.Samoviča(Lināre) pēc A/S “Ceļuprojekts” pasūtījuma.
Vēl šobrīd Kanālmalas apstādījumos aug pirms 140 gadiem stādīti koki, kas ir dendroloģiskas un ainaviskas vērtības – kobus magnolija (Magnolia kobus), Amerikas ragukoks (Gymnocladus dioicus), sudraba liepa (Tilia tomentosa), zeltlapu Kanādas papele (Populus xcanadensis “Aurea”), neievērotā zirgkastaņa (Aesculus x neglecta), dzeltenā zirgkastaņa (Aesculus flava), šķīblapu platlapu liepa (Tilia platyphyllos “Obliqua”), pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea), Eiropas kizils (Cornus mas), Alpu zeltlietus (Laburnumalpinum), divdaivu ginks (Ginkgo biloba), Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica), lauku kļava (Acer campestre), Krimas liepa (Tilia x euchlora), nokarenais parastais osis (Fraxinus excelsior “Pendula”), zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima), punktainā krustābele (Crataegus punctata), divirbuļu krustābele (Crataegus laevigata), laurlapu papele (Populus laurifolia), parastā īve (Taxus baccata) u.c.
Kopš 2012. gada šajos apstādījumos ir iestādi vairāki jauni koki – dendroloģiski retumi: sveķu likvidambrs (Liquidambar styraciflua), gumijkoks (Nyssa sylvatica), melnalkšņi (Alnus glutinosa un Alnus glutinosa “Aurea”, zīdkoks (Morus alba “Pendula”), čūskegle (Picea abies “Virgata”), Acer griseum, purva ozols (Quercus palustris), baltmizas Himalaju bērzs (Betula utilis “Doorenbos”).

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Ltd “Rīgas meži” manages the territory of Kanalmalas greenery, which is greenery along the Riga City Canal section from Satekles Street to Kr. Valdemara Street. The total area is 12.4 ha.
In 1650, the city walls were demolished and the fortress dug was transformed into a city canal. In 1880, when the Garden and Park Administration with G.Kufalts was established at the city council, greenery around the Riga City canal was created.
In 1920, A. Zeidaks installed extensive plantings of perennials in these greenery.
In 1999, Kanalmalas greenery restoration works were carried out. The section of their improvement was designed by I.Indriksone and G.Linare on the order of A / S “Ceļuprojekts”.
At present, Kanalmalas greenery plants have been planted for 140 years, which are dendrological and scenic values – Magnolia cobus, Gymnocladus dioicus, Tilia tomentosa, Populus xcanadensis “Aurea”, Aesculus x neglecta, Aesculus flava, Tilia platyphyllos “Obliqua”, Juglans cinerea, Cornus mas, Laburnum alpinum, Ginkgo biloba, Juglans mandshurica, Acer campestre, Tilia x euchlora, Fraxinus excelsior “Pendula”, Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima, Crataegus punctata, Crataegus laevigata, Populus laurifolia, Taxus baccata, etc.
Since 2012, there are several new trees in the garden – dendrological rumors: Liquidambar styraciflua, Nyssa sylvatica, Alnus glutinosa and Alnus glutinosa Aurea, Morus alba “Pendula”, Picea abies “Virgata”, Acer griseum, Quercus palustris, Betula utilis “Doorenbos”.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

G.Kufalts, A.Zeidaks, I.Indriksone, G.Samoviča (Lināre)

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

IU “Tagete”

PASŪTĪTĀJS

RD Vides departaments

ADRESE

Rīgas pilsēta

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

1650.-2019.

BŪVNIECĪBAS LAIKS

1650.-2019.

BŪVNIEKS

SIA “Skonto Būve”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

Rīgas dārzi un parki

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Rīgas meži”