Jūras parks Saulkrastos

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Jūras parks Saulkrastos

APRAKSTS

Jūras parks Saulkrastos veidots tā, lai tajā ērti un gaidīti justos gan ģimenes ar bērniem, gan aktīva dzīvesveida piekritēji, gan seniori vai vienkārši atpūtas baudītāji un saulrieta vērotāji.
Lai saglabātu esošās vides vērtības un radītu dabīgu un īpašu vidi, atbilstoši vides ekspertu ieteikumiem parkā visi iesegumi veidoti tikai no koka. Savukārt soli, velo turētāji, atkritumu urnas, sauļošanās krēsli veidoti pēc īpaša dizaina, integrējot tos izveidotajās laipās.
Parka centrā izvietoti divi pludmales volejbola laukumi un nelielas skatu terases jūras, saulrietu, koncertu vai volejbola sacensību vērošanai. Volejbola tīklus demontējot, laukumi tiek izmantoti arī citu pasākumu organizēšanai. Parkā iekārtoti pastaigu celiņi, atpūtas soli, sauļošanās krēsli, uzstādītas rotaļu ierīces, āra trenažieri, izveidots ielu vingrotāju laukums, pludmales duša, velosipēdu turētāji u.c.
Īpaši nozīmīgs ir parka apgaismojums, kas ļauj doties pastaigās uz jūru, izmantot trenažierus vai spēlēt volejbolu arī diennakts tumšajā laikā. Parka teritorijā ir atklāta arī jauna vasaras kafejnīca.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

In 2014, the Sea Park was opened in Saulkrasti, designed to make families with children and active lifestyle enthusiasts, seniors or simply enjoyers of leisure and sunset watchers comfortable and welcome.
In order to preserve the existing environmental values and create a natural and special environment, according to the recommendations of environmental experts in the park, all inclusions are made of wood only. In turn, benches, bicycle holders, garbage bins, sun loungers were designed with a special design, integrating them into the created footbridge.
There are two beach volleyball courts and small terraces overlooking the sea, sunset, concerts or volleyball competitions in the center of the park. When dismantling the volleyball nets, the squares are also used to organize other events. There are walking paths, relaxation benches, sun loungers, play equipment, outdoor exercise equipment, street gymnastics area, beach shower, bicycle holders, etc. in the park.
Especially important is the park lighting that allows its visitors to go for a walk on the beach, exercise equipment or play volleyball even in the dark. There is also a new summer café in the park.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Substance”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Saulkrastu novada dome

ADRESE

Jūras parks, Saulkrastu pludmale, Saulkrasti

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2013-2014

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2014

BŪVNIEKS

SIA “Fiberglass”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Edvīns Guršpons