Jēkabpils Vecpilsētas laukums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Jēkabpils Vecpilsētas laukums

APRAKSTS

  1. gada vasarā Jēkabpils pilsētas centrā tika atklāts renovētais vecpilsētas laukums, kura būvniecību uzsāka 2009. gada septembrī. Šodien vecpilsētas laukums iemūžina vēstures faktus un atdzīvina kādreizējo sestdienas tirgus godību.

Vecpilsētas laukumā ir atrodams pilsētas simbols – lūsis, kurš soļo pāri renovētajai strūklakai, kas simbolizē upi ar diviem krastiem. Pie strūklakas atrodas laukuma klusākā daļa ar atpūtas zonu, soliņiem, krāšņiem stādījumiem. Laukums sākotnēji veidojās kā tirgus laukums. Kā liecība par šo faktu laukumā ir svari un vecās akas vietā izveidotais ūdens pumpis.

Laukuma dienvidu daļā pie piemiņas ozola atrodas kompozīcija „Pilsētas stāsts”.

Ikdienā laukums tiek izmantots arī kā stāvvietu, bet svētkos kā pasākumu, koncertu norises vieta.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

In the summer of 2010, the renovated Old Town Square was opened in the center of Jekabpils. Construction started in September 2009. Today, the Old Town Square captures the facts of history and revives the glory of the former Saturday market.

The Old Town Square features a city symbol – a lynx that travels across a renovated fountain, symbolizing a river with two shores. At the fountain is the quietest part of the square with a seating area, benches, and gorgeous plants. The square was originally used as a market square. As a testimony to this fact, the square has scales and a water pump created in place of the old well.

In the southern part of the square, composition “The Story of the City” is located by memorial oak tree.

Every day, the square is also used as a parking place, but as a venue for events and concerts.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Firma L4”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

ADRESE

Vecpilsētas laukums 1, Jēkabpils, LV-5201

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” ”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS