Hanner Group

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Hanner Group

APRAKSTS

HANNER grupas uzņēmumi darbojas sešās Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstīs – Lietuvā, Latvijā, Rumānijā, Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā.

HANNER grupas projekti Rīgā:

  • daudzfunkcionāls dzīvojamais un biroju kvartāls – Jaunā Teika,
  • dzīvojamās mājas ar biroju/veikalu funkciju pirmajā stāvā Vesetas 26 un
  • A klases biroju ēka ar 14.stāva jumta terasi Place11.

Vēlamies izcelt Hanner grupu kā nekustamo īpašumu attīstītāju, kuram rūp un ir svarīgs kopums un detaļas, vides un ārtelpas kvalitāte, cilvēki, kas to lieto. Ikviens jauns attīstības objekts tiek skatīts kompleksi – pilsētas auduma kontekstā, sociāli, ekonomiski, ekoloģiski. Ikvienam projektam būtisks ir vietas stāsts – identitāte – tās Genius Loci. Attīstītājs īpašu uzmanību pievērš vides (ārtelpas) kvalitātei arī sociālā kontekstā un svarīgs ir ikviens – ne tikai esošais vai potenciālais klients, bet arī kaimiņi –  „kaimiņu” attiecības tiek veidotas jau uzsākot projektēšanu un koptas arī ikdienā pēc nodošanas ekspluatācijā. Jāatzīmē, ka tas lielā mērā ir pateicoties Hanner vadītājam Mindaugas Valuckas – harizmātiskam, racionālam vizionāram, kurš spēj ap sevi pulcināt līdzīgi domājošus cilvēkus un ikviens projekts top cilvēciskā dialogā – solīti pa solītim saglabājot būtisko un atsakoties no liekā. Kopā radot un veidojot vidi kādā pašiem gribētos baudīt dzīvi – oāzes/dārzus pilsētā, kas dziedina no agra pavasara, līdz nākamajam pavasarim.

Jaunās Teikas stāsts par leģendām ierakstīts arī ārtelpā. Inovācijas, kino un dārzi – trīs vērtības, kas atspoguļotas formā, detaļās un notikumos. Šeit raksturīga funkcionālā daudzveidība – dažādām vecuma un interešu grupām. Centrālais laukums ar strūklaku – notikumu epicentrs, rotaļu un sporta laukumi, bērnudārzs un telpas adaptācija līdzi laikam. Jaunās Teikas vide dzīvo – emocionālā mainībā un tā nepārtraukti tiek papildināta. Mindaugas Valuckas vīzija jau tālajā 2015.gadā bija savienot VEF, LMT un Jauno Teiku – „kaimiņus” radot drošu ārtelpu starp telpām. Cerams līdz ar VEFRESH ideju vīzijas tiks arī realizētas.

Place 11 jumta dārzs ir ziedoša pilsētas oāze ar tālām skatu perspektīvām – darbam vai atpūtai pusdienlaikā vai pēc darba – „kaimiņu” attiecību veidošanai. Jumts dzīvo. Projekts radīts saskaņā ar BREEAM prasībām.

Vesetas 26 pagalmu raksturo  balta askēze un vieglums – jauniem un mērķtiecīgiem mūsdienu pilsētniekiem – kuriem patīk sanākt kopā un socializēties, „kaimiņu’ sajūtu šeit veido plaša visiem iedzīvotājiem pieejama koptelpa ar āra terasi, kas izved dārzā ar ābelēm. Pieejams, viegli saprotams un ekonomisks risinājums.

Dārzu ierīkošanā un pēc tam arī kopšanā tiek piesaistīti profesionāli dārznieki.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The Hanner Group operates in six Central and Eastern European countries – Lithuania, Latvia, Romania, Russia, Ukraine and Belarus.

Hanner Group projects in Riga:

  • multifunctional residential and office block – Jaunā Teika,
  • residential houses with office / shop function on the ground floor – Vesetas Street 26
  • Class A office building with a roof terrace on the 14th floor – Place11.

We would like to highlight the Hanner Group as a real estate developer who cares about both the whole and the details, the quality of the environment and the outdoor space, as well as about the people who use it. Every new development object is viewed in a complex manner – in an urban fabric context, socially, economically, ecologically. The story of the place – identity – its genius loci is essential to any project. The developer pays special attention to the quality of the environment (outdoor space) also in the social context, and everyone – not only the current or potential customer but also the neighbours – is important. It should be noted that this is largely due to the leader of the Hanner Group Mr Mindaugas Valuckas – a charismatic, rational visionary who can bring together like-minded people and who develops every project in human dialogue, step by step, keeping the essentials and getting rid of the unnecessary. Together we create and shape an environment that we would love to enjoy ourselves – oases / gardens in the city that heal you from early spring until next spring, all year round.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA apdALPS un Hanner Group arhīvs