Gundega Lināre

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Gundega Lināre

APRAKSTS

Latvijas ainavu arhitektūras vēstures veidotāja. Dalās ar savām zināšanām, lasot publiskas lekcijas un seminārus, vadot ekskursijas un konferences jau kopš 1970. gada, un esot autore vairāk par 300 publikācijām Latvijas periodikā.

No 1968.-1969. gadam strādā par Rīgas dārzu arhitekti un no 1976.-1984. gadam Latvijas Valsts Zemes projektēšanas institūtā par vecāko inženieri ciematu plānošanas un ainavu arhitektūras projektēšanas daļā. Pedagoģiskais darbs aizsākts 1970. gadā Dārzkopības Tautas universitātē, turpinājās no 1992.-2015. gadam Latvijas Lauksaimniecības universitātē, dodot nozīmīgu ieguldījumu jauno ainavu arhitektu izglītībā. 1995. gadā ir Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības dibinātāju grupā, biedrības viceprezidente no 1999.–2002. gadam un no 2002. gada Goda biedre.

G.Lināres ieguldījums ir aktīva ainavu arhitektūras nozares un profesijas skaidrošana un popularizēšana, izstrādājusi ainavas arhitektūras projektēšanas metodiku un analīzes rīkus.

Visatpazīstamākie darbi ir Rīgas pilsētas Kanālmalas rekonstrukcija (1998.–1999.), Kolumbārijs (Uguns kapi) un jumta dārzi, kā “Tomsona terases”, Biroju un noliktavu kompleksā “Baltais vējš” un Savrupmājas Mežaparkā (2005).

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Latvian Landscape Architecture History maker. Shares her knowledge by reading public lectures and seminars, managing tours and conferences since 1970, and being the author of more than 300 publications in the Latvian periodica.

From 1968-1969, works as an architect in Riga Gardens and from 1976-1984 at the Latvian State Land Design Institute as the oldest engineer in the design part of village planning and landscape architecture. Pedagogical work started in 1970 at the People’s University of Horticulture, then from 1992-2015 at the Latvia University of Life Sciences and Technologies, making a significant contribution to the education of young landscape architects. In 1995 is part of a founding group of the Latvian Landscape Architecture Society, a vice-president of the association from 1999-2002 and a member of the honorary from 2002. G. Lināre has made a contribution by active interpretation and promotion of the landscape architecture sector and profession, developing methodology and analysis tools for the design of landscape architecture.

Her most recognizable works are the redevelopment of the Kanalmala city of Riga (1998-1999), Columbaria (fire graves) and green roof gardens, such as the “Thomson terraces”, the Office and Warehouse complex “White Wind” and the Houses in Mežaparks (2005).

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS