Exupery starptautiskās skolas ārtelpa

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Exupery starptautiskās skolas ārtelpa

APRAKSTS

Skolas ainavas koncepts ir veidots atbilstoši mācību iestādes izvēlētajai izglītības sistēmai – attīstīt spēju pašizpausties, mācīties domāt patstāvīgi un attīstīt individualitāti. Izveidotā ainava iedrošina skolēnus būt radošiem un atraisīt savu iztēli. Šeit nav gatavu rotaļu iekārtu, taču ir tādi alternatīvie materiāli kā koks, akmens, smilts, sūna, kas stimulē radošumu un rosina katram bērnam pašam radīt savu rotaļu stāstu.
Skolas ārtelpa ir sadalīta sešās zonās, kas ietver:
* sajūtu taku veidotu no dabīgiem materiāliem un skaņu kā galveno takas elementu;
* iekšpagalmu ar četrām tematiskajām zonām – ciemats, pilsēta, lauki un visums;
* meža zonu, kur čiekuri, sūnas un zemsedzes augi ļauj sajusties kā īstā mežā;
* augļu dārzu, kas ļauj piedalīties dabas procesos;
* eksperimentālos lauciņus un skābarža vigvamus – āra mācību klases;
* lietus dārzu, kur mitrumu mīloši augi saņem lietusūdeni no skolas jumta.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Exupery International School.
The landscaping concept is designed in accordance with the education system chosen by the school and kindergarten, helping students develop self-expression abilities, learn to think independently and develop individual personalities. Landscape encourages students to be creative and imaginative. There is no ready-made playground equipment and the alternatives-various natural materials, such as wood, stone, sand, moss, etc., spur creativity and conjure up each child his or her own story.
The territory is divided into 6 parts:
* Trail of sensation, made of natural materials, the central element-sound;
* Inner courtyard with 4 thematic areas(village, city, countryside, universe);
* Forest garden-pine, moss and stonecrop as the land cover makes one feel as within a real forest;
* Apple orchard-ensures the interconnection with processes of nature;
* Experiment fields-for observing the growth of vegetation. Outdoor classrooms – hornbeam tepees;
* Rain garden-stone garden with moisture loving plants that receive rainwater from roof of the building.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “8 A.M.”; SIA “Labie Koki projekti”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

SIA “LMH”

ADRESE

Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2016

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2016

BŪVNIEKS

SIA “Merks”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

Ārtelpas labiekārtojums: SIA “Labie Koki”

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Labie Koki”