Edgars Neilands

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Edgars Neilands

APRAKSTS

Edgars Neilands ir profesionāls dārznieks un Eiropā sertificēts kokkopis, kas jomā aktīvi darbojas jau 20 gadus. Redzējumu par ainavas un arhitektūras sinerģiju mācījies jau no mazotnes, augot ainavu arhitektes un arhitekta ģimenē. Aktīvi darbojas kā dārzu un koku kopšanas padomdevējs, ar koku dzīvi pilsētvidē saistītu procesu pētnieks, apskatnieks un skaidrotājs, kam cilvēki uzticas. Edgars regulāri viesojas pie ārzemju kolēģiem, kur aizgūst gan pieredzi, gan jaunas idejas, kuras atved uz Latviju, kā arī nesavtīgi dalās ar savām zināšanām un pieredzi biedrības “Annas koku skolas biedrība” organizētajos semināros. Bulduru dārzkopības vidusskolas absolventa ideju par ideālu trīs cilvēku dārzkopju komandu Edgars ir izaudzējis līdz 50 cilvēku profesionālai, pieprasītai Latvijā un ārvalstīs atzītai komandai.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Edgars Neilands is professional gardener and European certified arborist with 20 years experience. While born and grow up in family of landscape architect and architect has gained vision of sinergy of landscape and architecture from the very childhood. Edgars is active advisor in gardening and tree care field who people trust. He also research and explain to society processes of urban trees and city structure development. Edgars regularly visits colleagues abroad where he gains experience and new ideas to bring to Latvia and selflessly share in seminars and workshops organized by society “Annas koku skolas biedrība”. Edgars has developed his freshly graduated gardeners idea of ideal 3 professional gardeners team to 50 people professional, in Latvia and abroad recognized team.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Labie Koki”, Jānis Kešāns